مقاله بررسي شخصيت کاووس بر اساس برخي کردارهاي او از دوران باستان تا شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شخصيت کاووس بر اساس برخي کردارهاي او از دوران باستان تا شاهنامه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاووس
مقاله حماسه
مقاله اوستا
مقاله شاهنامه
مقاله شخصيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از بيشتر شخصيت هايي که در شاهنامه حضور دارند، مي توان در متن هاي دوران باستان نشان يافت. داستان هاي مربوط به اين شخصيت ها، ريشه در روايت هاي بسيار کهني دارد که با گذر از پست و بلند تاريخ فرهنگي اين ديار به دوران نوتر رسيده است. کاووس از جمله چنين شخصيت هايي است. اين پادشاه در ميان پادشاهان حماسه ملي، بيشترين و طولاني ترين حضور را در شاهنامه دارد. هم چنين از او و کارهايش در اوستا، متن هاي پهلوي و متن هاي پس از اسلام (فارسي و عربي) نيز سخن رفته است.
هرچند در اوستا از کاووس و برخي کردارهايش ياد شده است، اما خطوط اصلي چهره اين شخصيت در متن هاي پهلوي و متن هاي پس از اسلام (فارسي و عربي) نمودار مي شود. در اين مقاله پس از اشاره اي کوتاه به نام و شخصيت کاووس، برخي از کرده هاي اين پادشاهِ نامدار، چون آسمان نوردي، جنگ هاي مازندران و هاماوران و … بر اساس متن هاي موجود از دوران باستان تا شاهنامه بررسي شده است.