مقاله بررسي شرايط رسوب گذاري کربنات کلسيم در پوشش ژئوتکستايل زهکشهاي کشاورزي در شرايط آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۲۷ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط رسوب گذاري کربنات کلسيم در پوشش ژئوتکستايل زهکشهاي کشاورزي در شرايط آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربنات کلسيم
مقاله ژئوتکستايل
مقاله هوازي
مقاله بي هوازي
مقاله شيميايي
مقاله بيوشيميايي
مقاله رسوب گذاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي نيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فلاويا الينا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي ملايوسف تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: پوربابايي احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: واسکونسلوس آلريچ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات انجام شده روي زهکشهاي نخيلات آبادان نشان داد که کربنات کلسيم ترکيب شيميايي غالب رسوب يافته در بافت پوشش هاي مصنوعي زهکشي بود. به منظور بررسي چگونگي رسوب کربنات کلسيم در شرايط مختلف اعم از شيميايي، بيوشيميايي، هوازي و بي هوازي، مطالعه اي آزمايشگاهي با استفاده از ارلن ماير روي سه نمونه مختلف ژئوتکستايل شامل دو نمونه بافته و يک نبافته انجام شد. نتايج نشان داد که فعاليت ميکروارگانيسم ها در حالت هوازي موجب افزايش بي کربنات و در نتيجه قليائيت محيط مي گردد. با افزايش ميزان بي کربنات و pH محيط، رسوب گذاري کربنات کلسيم تشديد مي شود. نتايج همچنين نشان داد که در اثر فعاليت ميکروارگانيسم ها در محيط هاي هوازي، بيش از ۹۰ درصد کلسيم موجود در محيط رسوب مي کند. در حالي که در شرايط هوازي شيميايي (بدون حضور ميکروارگانيسم ها) در حدود ۳۰ درصد کلسيم موجود در محيط رسوب نموده است. بنابراين در شرايط بيوشيميايي و در حضور ميکروارگانيسمها، رسوب گذاري کربنات کلسيم تشديد مي گردد. همچنين فعاليت باکتري ها در محيط، باعث تشکيل بيوفيلم شده و محيط مناسبي براي رسوب گذاري بوجود مي آورد. تشديد رسوب گذاري کربنات کلسيم، موجب تشديد انسداد روزنه ها و گرفتگي ژئوتکستايل ها مي گردد.