مقاله بررسي شرايط رويشگاهي و رابطه گونه- محيط در چند گونه گياهي شاخص مناطق خشک و نيمه خشک (مطالعه موردي: مراتع چهارباغ شهريار، استان تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در رستنيها از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شرايط رويشگاهي و رابطه گونه- محيط در چند گونه گياهي شاخص مناطق خشک و نيمه خشک (مطالعه موردي: مراتع چهارباغ شهريار، استان تهران)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصيات خاک
مقاله حضور و عدم حضور
مقاله مراتع شهريار
مقاله Salsola kali
مقاله Phragmites australis
مقاله Ephedra distachyaو Tamarix ramosissima

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: