مقاله بررسي شكستن خواب بذر و تشديد جوانه زني در سه گونه زالزالك (C. babakhanloui، C. aminii،Crataegus persica) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۵۴۴ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شكستن خواب بذر و تشديد جوانه زني در سه گونه زالزالك (C. babakhanloui، C. aminii،Crataegus persica)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Crataegus babakhanloui
مقاله C. aminii
مقاله C. persica
مقاله جوانه زني
مقاله خواب بذر
مقاله بومي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاده واقفي سعيده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: جم زاد زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زالزالك از تيره گل سرخ (Rosaceae) و از جمله درختاني است كه داراي مصارف دارويي و زينتي مي باشد. بذر اين جنس داراي مشكل جوانه زني است، به طوري كه ممكن است ۲ تا ۳ سال جوانه نزند. در زمينه جوانه زني گونه هاي مختلف اين جنس تحقيقات محدودي صورت گرفته  است. به همين علت در اين تحقيق در مورد جوانه زني بذر سه گونه زالزالك بومي ايران يعني Crataegus babakhanloui، C. aminii  و C. persica تحقيقاتي انجام و بهترين و موثرترين تيمار معرفي گرديد. براي بررسي جوانه زني و شكستن خواب بذرهاي سه گونه يادشده، آزمايش هايي با ۴ تيمار و ۳ تكرار به صورت طرح كاملا تصادفي انجام شد. تيمارها شامل خراش دهي پوسته و اعمال گرمادهي و سرمادهي متناوب بودند. نتايج نشان داد كه در تمام تيمارها براي نفوذپذيرتر كردن پوسته و شكستن خواب بذر، خراش دهي مكانيكي موثر است. سرعت جوانه زني در تيمار ۴ (قرار دادن بذرها در آب روان به مدت ۲۴ ساعت، سپس سه ماه گرمادهي (°C 18) و به دنبال آن ۵/۴ ماه سرما دهي) در بين همه گونه ها داراي بيشترين مقدار مي باشد. بيشترين درصد جوانه زني در تيمار ۳ (كاشتن بذرها در هواي آزاد در اوايل تابستان) نشان دهنده موفقيت اين تيمار است. با توجه به تعداد دانه در هر ميوه و تعداد دانه هاي جنين دار در هر ميوه مشخص گرديد كه بيش از ۸۰% از ميوه ها داراي يك جنين مي باشند.