مقاله بررسي شكست هيدروليكي در هسته سدهاي خاكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شكست هيدروليكي در هسته سدهاي خاكي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترک هيدروليکي
مقاله شکست هيدروليکي
مقاله اجزاي محدود
مقاله سد خاکي
مقاله سد گلابر
مقاله قوس زدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامسي سيداميد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرقاسمي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهم ترين خطرهايي كه سدهاي خاكي را تهديد مي كند، شكست هيدروليكي است. اين پديده اغلب در زمان اولين آبگيري سد، زماني كه فشار آب به طور ناگهاني در هسته افزايش مي يابد، رخ مي دهد. براي مطالعه ترك هيدروليكي در هسته سد راه هاي مختلفي وجود دارد. در اين مقاله سد هيته جووت در كشور نروژ كه در اثر شكست هيدروليكي آسيب ديده است، براي بررسي ميزان كارآمدي روش هاي تعيين وقوع ترك هيدروليكي انتخاب شده است. به اين منظور با استفاده از روش اجزاي محدود رفتار سد در زمان ساخت و اولين آبگيري مدلسازي شده است. سپس ترك خوردگي هيدروليكي هسته اين سد با استفاده از چند روش بررسي شده است. در مرحله بعد با استفاده از روابطي كه پيش بيني درستي از ترك خوردگي سد هيته جووت ارايه كرده اند، شكست هيدروليكي در هسته سد گلابر در استان زنجان مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين كار تحليل كوپل تنش – فشار آب حفره اي براي سد انجام شده است. در نتيجه اين ارزيابي ها مشخص شد روابط كمك پناه و قنبري پيش بيني درستي از ترك خوردگي هسته سد هيته جوت ارايه مي كنند. همچنين وقوع شكست هيدروليكي در سد گلابر غيرمحتمل تشخيص داده شد.