مقاله بررسي شيوع، علايم، نشانه ها و عوامل مستعد كننده سندرم پيش از قاعدگي در زنان شاغل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع، علايم، نشانه ها و عوامل مستعد كننده سندرم پيش از قاعدگي در زنان شاغل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم قبل از قاعدگي
مقاله علايم و نشانه ها
مقاله عوامل مستعد كننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني آسيابر آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي تبار شفيقه
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه زاده سقراط

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: سندروم پيش از قاعدگي (PMS) يا عود دوره اي تركيبي از تغييرات آزار دهنده فيزيكي، روان شناختي و يا رفتاري كه در مرحله لوتئال سيكل قاعدگي اتفاق مي افتد. با توجه به شيوع بالاي آن و عوامل متعدد و مختلف آن ها و عدم اطلاع از وضعيت آن در زنان شاغل در كارخانجات اين تحقيق انجام شد.
روش بررسي: تحقيقي با طراحي مقطعي روي ۴۷۶ زن شاغل انجام گرفت. علايم و نشانه هاي PMS بر اساس شاخص يازده گانه   DSM-IVدر كتاب مرجع با پرسش از نمونه ها در دو مرحله انجام گرفت. عوامل مرتبط شامل سن، تحصيلات، شاخص توده بدن، رده شغلي، ساعت کار روزانه، قاعدگي دردناك، مقدار خونريزي قاعدگي، شدت درد قاعدگي، انجام تمرينات ورزشي و تاهل بود. شيوع PMS در نمونه ها تعيين و نقش عوامل مرتبط با آزمون كاي دو مورد قضاوت قرار گرفت.
نتايج: از ۴۷۶ نفر از زن مورد بررسي با سنين ۲۸/۸±۳۱،PMS  در ۷/۶۷ درصد به دست آمد. ۶/۲۷ درصد آن ها PMS متوسط و شديد داشتند. شايع ترين شاخص سندرم پيش از قاعدگي علايم فيزيكي با ۲/۸۷ درصد، سستي و بي حالي، زود خسته شدن يا كاهش چشمگير انرژي با ۱/۷۳ درصد و بعد اضطراب، تنش يا فشار رواني، هيجان زدگي، بي صبري يا بي قراري ۶/۶۶ درصد بود. وضعيت قاعدگي، افزايش سن، تاهل، شاخص توده بدن، عدم تمرينات منظم ورزشي و رده شغلي پايين حد علايم مستعد كننده PMS بود .(p<0.05) ارتباط معناداري بين تغييرات ميل جنسي با  PMS وجود داشت.(P<0.05)
نتيجه گيري: به نظر مي رسد سندرم پيش از قاعدگي در زنان شاغل در كارخانجات بالا و جاي نگراني دارد. با توجه به تبعات شناخته شده آن اقدامات لازم جهت كاهش آن را توصيه مي كنيم.