مقاله بررسي شيوع آسيب هاي ورزشي کاراته در مردان کاراته کاي حرفه اي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع آسيب هاي ورزشي کاراته در مردان کاراته کاي حرفه اي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاراته
مقاله آسيب ورزشي
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: حلب چي فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كهريزسنگي غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالاكتاف وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاراته از محبوب ترين ورزش هاي رزمي در کشور محسوب مي شود. با توجه به سطح بالاي برخورد در اين رشته ورزشي توجه به شيوع و توزيع آسيب هاي آن از اهميت زيادي برخوردار است. لذا در اين تحقيق بر آن شديم که ميزان شيوع آسيب هاي ورزشي در مردان کاراته کاي حرفه اي شهر اصفهان را تعيين کنيم.
مواد و روش ها: در يک مطالعه توصيفي گذشته نگر ۵۰ نفر از کاراته کاهاي حرفه اي (ميانگين سن ۲۲٫۴±۴٫۶۴ سال) حايز حداقل به يک مقام قهرماني کشوري در مطالعه شرکت داده شدند. اطلاعات ازطريق يک پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر سوالاتي پيرامون ويژگي هاي آسيب در طي دو سال گذشته به دست آمد.
يافته ها: در مجموع ميزان شيوع آسيب در اين مطالعه، ۴٫۳۵ آسيب در هر ۱۰۰۰ ساعت مسابقه و تمرين برآورد شد. از ۱۸۵ آسيب ثبت شده، به ترتيب اندام تحتاني با ۶۴ مورد (۳۵% ) و سر و صورت با ۶۰ مورد (۳۲٪) شايع ترين محل آسيب را به خود اختصاص دادند.۴۶ ٪  آسيب ها در حين تمرين و ۴۰٪ در زمان مسابقه رخ دادند. از لحاظ شدت، آسيب هاي خفيف (۴۳٪ ) بيش از ساير آسيب ها گزارش شدند. خطاي تکنيکي حريف (۲۶٪ )، اصليترين مکانيسم آسيب را تشکيل مي داد. از نظر نوع آسيب، ضربديدگي و کوفتگي (۲۵٪ ) بيش از ساير انواع ذکر شد. از لحاظ شايع ترين دوره زماني وقوع آسيب در مسابقات ليگ، بيشترين آسيب ها در پيش از فصل مسابقه رخ داده بود.
نتيجه گيري: با توجه به ميزان شيوع گزارش شده به نظر نمي رسد که آسيب هاي کاراته در قياس با بسياري ديگر از رشته هاي ورزشي شيوع بيشتري داشته باشد. همچنين اکثر آسيب ها در کاراته از شدت خفيف و ملايمي برخوردار هستند و ميتوان اين اطمينان را به ورزشکاران و والدين داد که اين ورزش بر خلاف تصور عمومي مبني بر خشن و پر برخورد بودن از ايمني نسبي مناسبي برخوردار است.