مقاله بررسي شيوع اختلالات رواني در جمعيت عمومي شهر کاشان در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع اختلالات رواني در جمعيت عمومي شهر کاشان در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله اختلالات رواني
مقاله پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ – 28)
مقاله مصاحبه باليني
مقاله کاشان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند افشين
جناب آقای / سرکار خانم: سپهرمنش زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عصاريان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامعباس
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: اعتصام فرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: سلامت روان يکي از مهم ترين موضوعات سلامت عمومي است و سهم عمده اي در کاهش بار کلي اختلالات دارد. مطالعه حاضر به منظور ارزيابي شيوع نقطه اي اختلالات رواني در افراد ۱۸ ساله و بالاتر شهر کاشان انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه توصيفي مقطعي با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي انجام شد. از پرسشنامه سلامت عمومي  (GHQ-28)و مصاحبه باليني جهت ارزيابي استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون آماري X2،OR  تحليل شدند.
نتايج: شيوع اختلالات رواني در کاشان ۲۹ درصد بدست آمد که در زنان %۳۵٫۵ و در مردان %۲۱٫۲ بود. اختلالات خلقي (%۹٫۳) و اضطرابي (%۴٫۷) به ترتيب از شايع ترين اختلالات بودند. از ۵۰۵ نفر فرد مبتلا به اختلال رواني، (%۳۲٫۱) اختلالات خلقي، (%۲۵٫۶) اختلالات اضطرابي، (%۴٫۲) اختلالات سايکوتيک، (%۳٫۴) اختلالات عصب شناختي، (%۳٫۴) اختلالات تجزيه اي، (%۳۲٫۷) داراي ساير اختلالات رواني بودند و %۷٫۸ آن ها بيش از يک اختلال داشتند. بيشترين شيوع اختلال رواني در افراد ۵۶ تا ۶۵ سال %۳۵٫۸ و افراد همسر فوت شده با %۳۵٫۸ و افراد بي سواد با %۴۲٫۸ و افراد بيکار %۳۸٫۸ بود. رابطه بين جنس، سطح تحصيلات، شغل، وضعيت تاهل و غيره با اختلال رواني معنادار بدست آمد.
نتيجه گيري: اين تحقيق نشان مي دهد که اختلالات روانپزشکي در کاشان از ميزان قابل توجهي برخوردار است بنابراين برنامه هاي پيشگيري و درمان اختلالات رواني در اين شهر مخصوصا در گروه هاي پرخطر از اولويت هاي مهم به شمار مي آيد.