مقاله بررسي شيوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در رانندگان كاميون استان يزد-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در رانندگان كاميون استان يزد-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله راننده کاميون
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فارساني شهين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: رانندگي يكي از مشاغل سخت و خطرناك مي باشد كه ميزان ابتلا، مرگ و مير و غيبت از كار بالاتري نسبت به مشاغل ديگر دارد و رانندگان مستعد ابتلا به افسردگي مي باشند. از آنجا كه افسردگي باعث تغيير مشخصي در رفتار، نگرش و تفكر مي شود امكان بروز حوادث جاده اي را بالا مي برد. هدف اين مطالعه تعيين شيوع افسردگي و عوامل خطر آن در رانندگان كاميون بود.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي به روش مقطعي انجام شد. جمعيت هدف رانندگان كاميون جاده اي ساكن استان يزد بودند. تعداد ۴۰۰ راننده بصورت تصادفي ساده از روي ليست رانندگان سازمان حمل و نقل انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده تست استاندارد بك بود. داده ها به صورت مصاحبه جمع آوري و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: در مجموع ۳/۷۰ درصد رانندگان درجاتي از افسردگي داشتند: ۸/۱۴ افسردگي اساسي ، ۴/۲۵ درصد افسردگي متوسط و ۱/۳۰ درصد به درجات خفيف تر افسردگي مبتلا بودند و فقط ۷/۲۹ درصد آنها فاقد علائم افسردگي بودند. بين نمره افسردگي با تعداد سيگار مصرفي و مدت سفر همبستگي مثبت و معني دار و با ساعات خواب در طول سفر همبستگي معكوس و معني داري بدست آمد. ميزان افسردگي در رانندگاني كه در يكسال گذشته سابقه تصادف داشتند به طور معني داري بالاتر بود.
نتيجه گيري: با توجه به آمار هشدار دهنده افسردگي در رانندگان كاميون لازم است كميته هاي تخصصي و كار گروه هاي لازم جهت بررسي بيشتر و رفع مشكلات رانندگان تشكيل و اقدامات لازم صورت گيرد