مقاله بررسي شيوع بيماري هاي مزمن در جانبازان اعصاب و روان کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جانباز از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع بيماري هاي مزمن در جانبازان اعصاب و روان کشور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همه گير شناسي
مقاله جانبازان اعصاب و روان
مقاله بيماري مزمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي نوده خدابخش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: بررسي شيوع بيماري هاي مزمن در جانبازان اعصاب و روان مي تواند راهگشاي برنامه ريزي سلامت در اين گروه باشد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع بيماري مزمن در جانبازان اعصاب و روان کشور و ارتباط بين عوامل جمعيت شناختي با آن مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه مقطعي در ۹۷۰ جانباز اعصاب و روان کشور که در سال ۱۳۸۸ در طرح پايش سلامت جانبازان شرکت کردند، انجام شده است. نحوه تکميل ابزار به صورت مراجعه پزشک به منزل جانباز و انجام معاينه و مصاحبه باليني بود.
يافته ها: يافته ها نشان مي دهد ۴۶٫۷ درصد از جانبازان اعصاب و روان حداقل به يک بيماري مزمن مبتلا هستند. در بين بيماري هاي مزمن، بيماري هاي تنفسي با ۱۸٫۲ درصد و قلبي عروقي با ۱۴٫۷ درصد شايع ترين بيماري و پس از آن بيماري هاي سيستم ادراري و ديابت با ۸٫۹ و ۷٫۵ درصد در درجات سوم و چهارم شيوع هستند.
بحث و نتيجه گيري: شيوع بيماري هاي قلبي عروقي، تنفسي، ادراري و ديابت در جانبازان اعصاب و روان بالاتر از ميانگين جامعه است. اثر کنترل سيستم عصبي بر ساير اندام ها مي تواند توجيه گر اين يافته باشد.