مقاله بررسي شيوع سندروم درد پاتلوفمورال در ورزشکاران خانم ايراني درمانگاه هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع سندروم درد پاتلوفمورال در ورزشکاران خانم ايراني درمانگاه هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ورزشکاران خانم
مقاله درد زانو
مقاله سندروم درد پاتلوفمورال
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغ بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: معين الدين رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه وهدف: سندروم درد پاتلوفمورال شايع ترين بيماري ناشي از استفاده بيش از حد در ورزشکاران و يکي از علل شايع درد قدام زانو در ورزشکاراني است که به کلينيک هاي پزشکي ورزشي مراجعه م يکنند و در ورزشکاران خانم جوان شايع تر است. علايم شامل درد اطراف يا پشت استخوان کشکک است که با بالا و پايين رفتن از پله، چمباتمه زدن و نشستن طولاني افزايش مي يابد. هدف مطالعه بررسي شيوع سندروم درد پاتلوفمورال در ورزشکاران خانم پنج رشته ورزشي بود.
مواد و رو شها: بر اساس يک مطالعه مقطعي توصيفي ۴۱۸ ورزشکار خانم در گروه سني ۱۵ تا ۳۵ سال به طور تصادفي در رشته هاي فوتبال و واليبال و دوميداني و شمشير بازي و کوهنوردي در ورزشگاه هاي شهر تهران معاينه شدند. تعداد فوتباليس تها ۱۹۰ نفر، تعداد واليباليس تها ۱۰۳ نفر، دونده ها ۴۲ نفر، شمشير بازان ۴۵ نفر و کوهنوردان ۳۸ نفر بودند و از بين آنها افرادي که داراي درد قدام زانو به علت سندروم پاتلوفمورال بودند توسط معاينه مشخص کرديم.
يافته ها: از ميان ۱۹۰ فوتباليست، ۲۶ ورزشکار داراي سندروم درد پاتلوفمورال بودند (۱۳٫۶۸%) و از بين ۱۰۳ واليباليست، ۲۱ نفر داراي سندروم درد پاتلوفمورال بودند (۲۰٫۳۸%) و تعداد افراد داراي سندروم درد پاتلوفمورال در رشته هاي دوميداني و شمشير بازي وکوهنوردي به ترتيب: ۷ نفر (۱۶٫۶%)، نفر (۱۳٫۳۳%)، ۱۰ نفر (۲۶٫۳۱%).
نتيجه گيري: از ۴۱۸ ورزشکار مورد معاينه، ۷۰ نفر سندروم درد پاتلوفمورال داشتند که از اين ميان کوهنوردها شايعترين گروه بودند و بعد واليباليست ها، سپس دونده ها که در گروه سوم جاي داشتند.