مقاله بررسي شيوع عفونت ادراري در نوزادان مبتلا به زردي مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد، ۸۸-۱۳۸۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۹۵ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع عفونت ادراري در نوزادان مبتلا به زردي مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد، ۸۸-۱۳۸۲
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونت ادراري
مقاله زردي
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بسكابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: معموري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: كياني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت ادراري يک مشکل شايع و جدي در نوزادان است. مطالعات نشان داده اند که زردي مي تواند يک علامت زودرس عفونت ادراري باشد. هدف از اين مطالعه بررسي شيوع عفونت ادراري در نوزادان مبتلا به زردي، سن بروز، شدت زردي، علايم و عوارض هيپربيلي روبينمي غيرمستقيم ناشي از عفونت ادراري در اين نوزادان مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي در سالهاي ۱۳۸۲ الي ۱۳۸۸، کليه نوزادان مراجعه کننده به بيمارستان قائم مشهد بعلت زردي بدون علامت از نظر عفونت ادراري بررسي شدند. از نوزادان مورد مطالعه آزمايش بيلي روبين مستقيم و غيرمستقيم، کامل ادرار و کشت ادرار و ساير آزمايشات لازم انجام گرديد. در اغلب نوزادان با عفونت ادراري سونوگرافي کليه ها انجام گرديد. اطلاعات مربوط به حاملگي، زايمان و حوادث پس از تولد ثبت شد. داده ها با استفاده از تست دقيق فيشر، کاي دو و t دانشجويي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از ۱۴۸۷ نوزاد دچار زردي، ۱۰۶۱ نوزاد از نظر عفونت ادراري بررسي گرديدند که ۷۴ مورد (۹۷/۶%) عفونت گزارش گرديد. سن بروز زردي، سن مراجعه و سن بهبودي نوزادان دچار عفونت ادراري بطور قابل ملاحظه اي ديرتر از نوزادان فاقد عفونت بود (P<0.05)، در نوزادان دچار عفونت ادراري ميزان بيلي روبين توتال کمتر و طول مدت بستري بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.001). لکوسيتوري و يا باکتريوري در ۶۰% نوزادان داراي عفونت ادراري مشاهده گرديد و ۳۲% نوزادان مبتلا سونوگرافي غيرطبيعي و %۵۰ نوزادان بررسي شده رفلاکس ادراري داشتند.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي اين مطالعه لازم است زردي هاي بروز يافته پس از روز پنجم يا تشديد شده پس از هفته اول از نظر عفونت ادراري بررسي شوند و بررسي کامل سونوگرافي و Voiding cystourethrogram (VCUG)  از نظر اختلالات آناتوميک ادراري در اين نوزادان توصيه مي گردد.