مقاله بررسي شيوع لرز پس از بيهوشي و عوامل باليني مرتبط در اعمال جراحي زنان در بيمارستان جواهري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۴۲ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع لرز پس از بيهوشي و عوامل باليني مرتبط در اعمال جراحي زنان در بيمارستان جواهري تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرز پس از بيهوشي
مقاله زنان
مقاله روش بيهوشي
مقاله جراحي
مقاله هيپوترمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دبير شيده
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رادپي بديع الزمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شيوع لرز پس از بيهوشي ۵ تا ۶۵ درصد است و بيماران آن را يکي از علل مهم ناراحتي پس از عمل گزارش مي کنند. لرز مي تواند پيامدهاي نامطلوبي مثل افزايش مصرف اکسيژن و برون ده قلبي نيز ايجاد کند. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع لرز پس از بيهوشي در اعمال جراحي زنان انجام شد و متغيرهاي باليني مرتبط با شيوع آن نيز گزارش گرديد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي شيوع لرز پس از بيهوشي در ۴۴۸ بيمار زن که در سال ۱۳۸۴ و در طول يک دوره ۷ ماهه در بيمارستان جواهري تهران تحت بيهوشي عمومي، نخاعي يا تسکيني مورد اعمال جراحي زنان قرار گرفتند، بررسي شد. متغيرهاي مربوط به خصوصيات و اطلاعات عمل جراحي و بيهوشي بيماران نيز ثبت گرديد. دماي مرکزي بدن بيماران نيز در مرحله قبل از عمل و در اتاق ريکاوري اندازه گيري شد.
يافته ها: در کل ۸۳ بيمار (۱۸٫۵ درصد) پس از بيهوشي دچار لرز شدند. بروز لرز در اعمال جراحي کوچک در مقايسه با اعمال جراحي بزرگ و متوسط و در روش بيهوشي تسکيني در مقايسه با روش هاي بيهوشي عمومي و نخاعي به طور معني داري کمتر بود. در حاليکه داروهاي هالوتان و N2O که جهت نگهداري بيهوشي عمومي و داروهاي آتروپين وپروستيگمين که جهت برگشت دادن شلي عضلاني تجويز شدند و نيز تزريق حجم بالاتر کريستالوييدهاي وريدي در حين عمل با افزايش شيوع لرز همراه بودند.
استنتاج: نتايج نشان داد که به ترتيب اهميت، داروي نگهدارنده بيهوشي هالوتان، تزريق حجم بالاتر کريستالوييدهاي وريدي در حين عمل و روش بيهوشي نخاعي خطر شيوع لرز پس از بيهوشي را در اعمال جراحي زنان افزايش دادند، در حالي که هيپوترمي ارتباطي با بروز لرز نداشت.