مقاله بررسي شيوع مشکلات قلبي – عروقي در بيماران HIV/AIDS در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۹۲ تا ۵۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع مشکلات قلبي – عروقي در بيماران HIV/AIDS در ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي- عروقي
مقاله ويروس نقص ايمني انساني
مقاله پريکارديال افيوژن
مقاله سندرم نقص ايمني اکتسابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مرادمندبديع سينا
جناب آقای / سرکار خانم: رهام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي نژاد مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از جمله تظاهرات باليني بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني (Human immunodeficiency Virus) تظاهرات قلبي عروقي مي باشد. هدف اين مطالعه، بررسي شيوع مشکلات قلبي – عروقي بيماران آلوده به HIV به منظور درمان به موقع براي کاهش ميزان مورتاليتي و موربيديتي اين بيماران بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه به روش Cross sectional توصيفي روي ۱۳۴ بيمار HIV مثبت مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني تهران طي سال هاي ۱۳۸۶-۸۷ انجام شد. اطلاعات دموگرافيک، سابقه مصرف مواد مخدر و سيگار، مصرف، نوع و مدت زمان دريافت داروهاي ضد رترو ويروس در پرسشنامه اي وارد شد. براي بيماران پس از انجام معاينات فيزيکي، الکتروکارديوگرام و اکوکارديوگرافي انجام شد.
يافته ها: در اين مطالعه ۹۸ بيمار (%۷۳٫۱) مذکر و ميانگين سني بيماران ۳۶٫۵ ± ۱۰٫۳ سال بود. ميانگين CD4 بيماران ۲۹۶ ± ۱۸۱ بوده است. سابقه اعتياد تزريقي در %۵۴٫۴ بيماران مثبت بود. در مجموع مشکلات قلبي- عروقي در (%۶۲٫۷) ۸۴ بيمار وجود داشت. %۷۵ مبتلايان مذکر بودند. شايع ترين تغيير الکتروکارديوگرام انحراف محور قلبي (n=32 , %23.7) بيمار بود. پريکارديال افيوژن و LVEF کمتر از %۵۰ در (%۵٫۲)۷ و (%۱۷٫۲)۲۳ بيمار وجود داشت. درگيري دريچه­هاي قلبي به ترتيب دريچه ميترال (n=59, %44)، تريکوسپيد در (n=21, %15.7) و آئورت (n=6, %4.5) بوده است. اختلال عملکرد ميوکارد نيز در (۷٫۴)۱۰ بيمار گزارش شد.
نتيجه گيري: مطالعه ما شيوع بالايي از مشکلات قلبي – عروقي را در بيماران HIV مثبت نشان داد. بنابراين بررسي قلبي – عروقي اين بيماران حتي قبل از ايجاد علايم باليني، ضروري به نظر مي رسد.