مقاله بررسي شيوع هپاتيت B در بيماران بتا تالاسمي استان اردبيل در سال ۱۳۸۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گوارش از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع هپاتيت B در بيماران بتا تالاسمي استان اردبيل در سال ۱۳۸۹
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بتاتالاسمي
مقاله ويروس هپاتيت B
مقاله واکسيناسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرارشادي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قانع مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اخيرا ويروس هپاتيت B، به يکي از مهم ترين مشکلات مربوط به سلامتي انسان مبدل شده است. ممکن است اين ويروس از طريق تزريق واحدهاي خوني انتقال يابد. به طور کلي، افراد مبتلا به بتا تالاسمي، به دليل تزريق مکرر واحدهاي خوني، حساسيت بيشتري نسبت به ويروس هپاتيت B دارند. اين افراد با وجود انجام واکسيناسيون بر عليه ويروس هپاتيت B، نرخ بالايي از عفونت را دارا مي باشند. در اين مطالعه، شيوع هپاتيت B و عوامل خطر ساز عفونت حاصل از آن، در بيماران تالاسمي استان اردبيل بررسي شد.
روش بررسي: مطالعه به صورت توصيفي انجام شده بر روي ۱۲۰ بيمار تالاسمي ماژور مراجعه کننده به بيمارستان بوعلي در اردبيل انجام گرفت. اطلاعات دموگرافيک بيماران جمع آوري شده و نمونه خون آنان از لحاظ مارکرهاي سرولوژيک HBs-Ag، HBs-Ab، HBc-Ab به روش اليزا مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده توسط نرم افزار SPSS بررسي شد.
يافته ها: از مجموع ۱۲۰ بيمار مبتلا به تالاسمي، ۶۴ نفر مرد و ۵۶ نفر زن بودند. ميانگين سني بيماران ۴٫۵±۱۷٫۳ سال بود. ميزان شيوع HBs-Ag، %۳ گزارش شد. هم چنين %۲۹٫۲ از بيماران HBs-Ab مثبت و %۴٫۱۶ از آنها HBc-Ab مثبت بودند. در بررسي آماري انجام شده اين گونه مشخص شد که رابطه معني داري بين تعداد دفعات دريافت خون در سال با شاخص هاي آزمايشگاهي HBs-Ab، HBc-Ab و HBs-Ag ديده نشد. اين در حالي است که بين طول مدت بيماري با شاخص HBs-Ab ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده نشان داد که ميزان شيوع بيماري هپاتيت B، در بيماران تالاسمي مورد مطالعه در اردبيل، %۳٫۳ بود. اين يافته ها نشان داد که ميزان عفونت مي تواند به نسبت جمعيت اين استان عادي باشد. به بيان واضح تر، افزايش کيفيت در طريق انتقال فراورده هاي خوني، به طور موثري از شيوع عفونت کاسته است.