مقاله بررسي شيوع پديده خود درماني و همراهي برخي از موارد مرتبط آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي پارس (دانشگاه علوم پزشكي جهرم) از صفحه ۳۴ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع پديده خود درماني و همراهي برخي از موارد مرتبط آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود درماني
مقاله مادران
مقاله بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پديده خود درماني يکي از معضلات حاد بهداشتي است که به ويژه در قشر زنان به دليل مواجهه با دوران حساسي هم چون دوران بارداري از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. مطالعه حاضر به منظور تعيين فراواني اين پديده و برخي از موارد مرتبط با آن در بين مادران باردار شهر اراک صورت پذيرفته است.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي ۴۰۰ نفر از مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر اراک به طور تصادفي انتخاب و از طريق مصاحبه و تکميل پرسشنامه مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي اين پژوهش نشان داد که ۱۲ درصد از کل زنان مورد بررسي اقدام به خود درماني کرده بودند. شايع ترين بيماري هايي که خود درماني مي شدند به ترتيب بيماري هاي تنفسي، کم خوني و بيماري هاي گوارشي بودند. شايع ترين علل خود درماني نيز به ترتيب شامل مهم تلقي نکردن بيماري ها ، نداشتن دفترچه بيمه خدمات درماني و گراني حق ويزيت پزشکان بود. بيشترين شيوع خود درماني در گروه سني ۲۰ تا ۲۵ سال و کم ترين آن در گروه سني زير ۲۰ سال بود. از نظر شغلي خود درماني در ميان زنان کارمند بيشتر شيوع داشت و بين سن و سطح تحصيلات و شغل با خود درماني ارتباط وجود داشت (P<0.05).
بحث و نتيجه گيري: با توجه به هزينه بالاي توليد و تهيه دارو و همچنين عوارض ناخواسته مصرف خودسرانه آن به خصوص در دوران بارداري که مي تواند منجر به تولد نوزاد ناهنجار شود، لازم است جهت بالا بردن سطح فرهنگ و عدم مصرف خودسرانه داروها به خصوص در زنان اقدام گردد.