مقاله بررسي شيوع پرفشاري خون و ديابت در سالمندان آسايشگاه کهريزک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۱۶ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع پرفشاري خون و ديابت در سالمندان آسايشگاه کهريزک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرفشاري خون
مقاله ديابت نوع دو
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرعارفين مژده
جناب آقای / سرکار خانم: فخرزاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: قادرپناهي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: بادامچي زاده زهره
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر بررسي شيوع پرفشاري خون و ديابت نوع دو در سالمندان ايراني ساکن بنياد خيريه کهريزک بود.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي ۲۶۸ زن و مرد بالاي ۶۰ سال مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات اين مطالعه در حين بررسي سلامت سالانه سالمندان جمع آوري گرديد. فشارخون بر اساس معيارهاي JNC VII و ديابت بر اساس راهنماي انجمن ديابت آمريکا تعريف شد.
يافته ها: شيوع خام پرفشاري خون در مردان %۵۵ و در زنان %۶۷ بود. ميانگين سن و نمايه توده بدن (BMI) در مبتلايان به پرفشاري خون به طور معناداري بيش از افرادي با فشارخون نرمال بود. شيع ديابت در مردان %۲۱ و در زنان %۱۶ بود. ميانگين سن، نمايه توده بدن (BMI)، نسبت به دور کمر به باسن (WHR)، کلسترول تام، LDL کلسترول در ديابتي ها به طور معناداري بيش از افراد نرمال بود.
نتيجه گيري: ميزان نمايه توده بدني با فشار خون رابطه داشت و در اين ميان زنان در معرض خطر بيشتر پرفشاري خون قرار داشتند. در عوض مردان در معرض خطر بالاتر ابتلا به ديابت و عوامل همراه آن بودند.