مقاله بررسي شيوع کمبود ويتامين D در پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع کمبود ويتامين D در پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمبود ويتامين D
مقاله پرسنل بيمارستان
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبا مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي پريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: کمبود ويتامين D يکي از مشکلات بزرگ سلامت مي باشد، و به نحو غير قابل انتظاري شيوع بالايي در کشورهاي آفتابي مانند خاورميانه دارد. ويتامين D هورموني استروئيدي است، که در متابوليسم مواد معدني به ويژه کلسيم و فسفر و استحکام بافت استخواني نقش اساسي ايفا مي کند. اين هورمون همچنين اثرات مهمي بر سه بيماري مهم دنياي مدرن (فشار خون ،سرطان و ديابت) دارد. هدف از اجراي اين مطالعه بررسي شيوع کمبود ويتامين D در پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد، به منظور آگاهي اين افراد بخصوص متخصصين از وضعيت سرمي ويتامين D خود و نيز بيان ضرورت درمان کمبود ويتامين D در سطح جامعه مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي، ۸۲ نفر از پرسنل بيمارستان شهيد صدوقي يزد به صورت تصادفي انتخاب شدند، نمونه گيري در فصل تابستان انجام شد. پس از اخذ رضايت نامه، بوسيله پرسشنامه اي اطلاعات جمع آوري و نمونه خون براي اندازه گيري ۲۵ هيدروکسي ويتامين D به روش الايزا به آزمايشگاه مربوطه ارسال شد.
يافته ها: در مجموع ۸۲ نفر از پرسنل در اين مطالعه شرکت نمودند. از اين افراد ۵۰ درصد را مردان و ۵۰ درصد را زنان تشکيل مي دادند. سطـح ويتامين D در زنان به طور معناداري کمتر از آقايان بود (P-V=0.001). شيوع بالاي کمبود ويتامين D در جمعيت مورد بررسي مشاهده شد. به طوري که ۵۳٫۷ درصد کمبود شديد، ۲۳٫۲ درصد و ۱۴٫۶ درصد به ترتيب کمبود متوسط و خفيف داشتند.
بحث: گروه پزشکي که خود متوليان سلامت جامعه هستند، دچار کمبود ويتامين D مي باشند، لذا لازم است علاوه بر توجه به درمان اين گروه، ميزان آگاهي جامعه پزشکي نسبت به اين کمبود افزايش يابد.