مقاله بررسي شيوع کمردرد و تاثير آن بر فعاليتهاي روزمره بيماران قطع عضو اندام تحتاني مراجعه کننده به مرکز جامع توان بخشي هلال احمر ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۹۲ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع کمردرد و تاثير آن بر فعاليتهاي روزمره بيماران قطع عضو اندام تحتاني مراجعه کننده به مرکز جامع توان بخشي هلال احمر ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله قطع عضو
مقاله پروتز اندام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: آزما كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مشکلاتي که افراد دچار قطع عضو اندام تحتاني با آن مواجه هستند و علي رغم تاثير منفي که اين مشکل روي کيفيت زندگي و عملکرد آنها دارد اغلب ناديده انگاشته ميشود و درنتيجه کمتر مورد رسيدگي قرار ميگيرد، «کمردرد» است. با توجه به اهميت موضوع پژوهش حاضر به منظور مشخص کردن ميزان شيوع کمردرد در مراجعه کنندگان دچار قطع عضو اندام تحتاني به درمانگاه هلال احمر ميپردازد. همچنين مواردي چون شيوع و شدت درد خيالي و درد عضو باقي مانده نيز مورد بررسي قرار ميگيرد. در اين پژوهش همچنين سطح فعاليت فيزيکي افراد و ساير پارامترهايي که در رابطه با پروتز هستند مورد توجه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي – تحليلي مقطعي است که بر روي ۶۸ نفر دچار قطع عضو اندام تحتاني انجام شد. جمع آوري داده ها با کمک پرسش نامه انجام شد. سپس افراد امپوته از نظر اسکوليوز مورد معاينه قرار گرفتند. پس از جمع آوري اطلاعات و وارد کردن داده ها درنرم افزار آماري spss ويرايش ۱۱٫۵ آزمونهاي آماري انجام شد و نتايج جهت تجزيه تحليل مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ۷۳٫۵% شرکت کنندگان کمر درد را تجربه کرده بودند و شدت درد خود را با مقياس چشمي بين ۶-۵ گزارش کردند. کمر درد روي فعا ليت روزمره آنها تاثير مستقيم داشت و حتي گاهي موجب خانه نشين شدن آنها ميشد. پروتز سنگين نبود و بطور متوسط ۱۰ ساعت در روز از پروتز استفاده ميکردند. درد استامپ و درد سمت سالم در آنها شايع نبود. اغلب به دنبال راه رفتن به خصوص در سطوح شيب دار دچار کمردرد شده بودند. همچنين بيش از ۶۲ درصد از افرادي که کمر درد داشتند دچار اسکوليوز بودند.
بحث و نتيجه گيري: کمر درد درافراد امپوته صرف نظر از زماني که از قطع عضو گذشته شيوع بالايي دارد. از ميان عوامل مختلفي مانند سطح آمپوتاسيون، مدت زمان قطع عضو و غيره که احتمال ميرفت با کمردرد ارتباط داشته باشند تنها اسکوليوز با کمردرد ارتباط معني داري داشت.