مقاله بررسي شيوع کوررنگي در کارکنان راه آهن يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در طلوع بهداشت از صفحه ۷۲ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوع کوررنگي در کارکنان راه آهن يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کوررنگي
مقاله آيشي هارا
مقاله کارکنان راه آهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حلواني غلامحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و اهداف: کوررنگي يکي از معايب ژنتيکي معمول در همه جوامع بشري مي باشد. ژنهايي که براي ايجاد رنگدانه بينايي حساس به قرمز و سبز مي باشند روي کروموزم x در باند xq28 قرار داده شده اند و اختلالات مربوط به آنها به صورت وابسته به جنس و به صورت مغلوب منتقل مي شود و در نتيجه اختلال رنگ قرمز – سبز در مردان بيشتر از زنان بوده و در اغلب جوامع بشري حدود ۸ درصد و در زنان حدود ۰٫۵ درصد مي باشد. و هدف از اين مطالعه تعيين بررسي شيوع کوررنگي در کارکنان راه آهن يزد بوده است.
روش بررسي: در اين تحقيق ۳۵۸ نفر از ميان کليه کارکنان و لوکوموتيوران هاي راه آهن يزد به طور تصادفي انتخاب شدند. و جهت جمع آوري داده ها در اين مطالعه از پرسشنامه اي که شامل متغيرهاي سن، حدت بينايي، مدرک تحصيلي، شغل، مصرف سيگار، کوررنگي و اطلاع از کوررنگي بود استفاده گرديد و از تست صفحات ۳۶ تايي ايشي ها را براي بررسي کوررنگي قرمز – سبز و از چارت اسنلن براي سنجش حدت بينايي استفاده شد.
نتايج: از ۲۷ نفري که کوررنگي داشتند، ۶ نفرشان لوکوموتيوران بودند، ۳ مورد پروتانوپيا، ۵ مورد پروتانومالي، ۴ مورد دوترانوپيا و ۱۵ مورد دوترانومالي بود. شيوع کوررنگي با حدت بينايي، مصرف سيگار، سن و سطح تحصيلات گروه مورد بررسي رابطه معني داري نداشت. درصد فراواني اطلاع کامل، اطلاع ناقص و عدم اطلاع از کوررنگي خودشان به ترتيب
%۱۸٫۵۲، %۴۸٫۱۵، ۳۳٫۳۳% به دست آمد.
بحث و نتيجه گيري: شيوع کوررنگي قرمز – سبز در کارکنان راه آهن ۷٫۵۴ درصد به دست آمده و نسبت به ديگر جوامع (۱ درصد تا ۱۰ درصد) قابل مقايسه مي باشد.