مقاله بررسي شيوه هاي بهينه سازي و کاربرد فناوري اطلاعات (IT) در دبيرستان هاي استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۹۵ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي شيوه هاي بهينه سازي و کاربرد فناوري اطلاعات (IT) در دبيرستان هاي استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات(IT)
مقاله بهينه سازي
مقاله تجهيزات و امکانات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي اين پژوهش، بررسي شيوه هاي بهينه سازي و کاربرد فناوري اطلاعات (IT) در مدارس متوسطه استان مرکزي مي باشد. اين پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر روش، «توصيفي» است. جامعه ي آماري پژوهش حاضر، شامل کليه دبيران شاغل در مدارس متوسطه اعم از نظري، فني و حرفه اي، کار و دانش و پيش دانشگاهي (دخترانه وپسرانه) مي باشد. که اين افراد با سطوح تحصيلي متفاوت انتخاب شدند. به گونه اي که در ناحيه يک ٨٨۰ و در ناحيه دو ۶۲۰ نفر و در مجموعه ۱۵۰۹ نفر مشغول به کار هستند که در اين بين محقق از جمعيت مذکور افرادي را که داراي ۲۰ سال سابقه خدمت يا بالاتر هستند مورد مطالعه قرار داده است، به گونه اي که جامعه آماري ۴۵۰ نفر اعلام مي شود و نمونه آماري با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۲۰۰ نفر و به شيوه تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه ي محقق ساخته مي باشد که به تاييد اساتيد رسيده است. نتايج حاصل از اجراي آزمون ناپارامتريک (خي دو) نشان مي دهد که نتايج به دست آمده از فرضيه ها از عمده ترين راه هاي کاربست فناوري اطلاعات در مدارس بوسيله دبيران است.