مقاله بررسي شکل دهي معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پديده باشينگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي شکل دهي معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پديده باشينگر
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي معکوس شونده
مقاله اثر بوشينگر
مقاله ورق هاي نازک فلزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كدخدايان مهران
جناب آقای / سرکار خانم: مسيبي جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله شکل دهي صفحات نازک فلزي تحت بارگذاري معکوس شونده با در نظر گرفتن پديده باشينگر بررسي شده است. مدل هاي مختلف ساختاري در تئوري پلاستيسيته که قادر به تحليل اين گونه فرآيندها مي باشند مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. در اين راستا، انواع مدلهاي سخت شوندگي ايزوتروپيک و سينماتيک و ترکيبي از آنها به دو صورت خطي و غير خطي شامل مدل هاي چابچي و يوشيدا بررسي شده است. توانايي برترين مدل هاي پيشنهادي در فرآيند کشش عميق کاملا معکوس شونده مورد مطالعه قرار گرفته و با ساير نتايج موجود مقايسه گرديده است. در فرآيند مورد بررسي، توزيع تنش محوري و فون ميسز براي يک نقطه گواه در طول بارگذاري رفت و برگشتي به دست آمده است. تغييرات نيروي پانچ بر حسب تغيير مکان براي مدل هاي مختلف با ورقهايي از جنس و ضخامت هاي متفاوت محاسبه شده است.