مقاله بررسي صحت تقريب اغتشاش براي پراکندگي صوت در دريا در اثر طيف پيرسون – مسکويچ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي صحت تقريب اغتشاش براي پراکندگي صوت در دريا در اثر طيف پيرسون – مسکويچ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جذب صوت
مقاله پراکندگي صوت
مقاله تئوري اغتشاش
مقاله طيف پيرسون – مسکويچ
مقاله سطح مقطع پراکندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسني آراسته افشين
جناب آقای / سرکار خانم: لاري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: سمناني نژاد محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جذب و پراکندگي صوت يکي از مباحث مهم مطالعه فيزيکي درياها و اقيانوس ها است. در اين مقاله به بررسي پراکندگي صوت در اثر طيف پيرسون – مسکويچ پرداخته شده است. در اين مطالعه تقريبات اغتشاش براي پراکندگي از سطوح دريا در حضور اين طيف بررسي شده و با نتايج واقعي نمونه به دست آمده توسط معادله انتگرال مقايسه شده است.
همه نتايج در اين تحقيق براي فرکانس صوت ۲۰۰ HZ و براي زاويه تابش ۱۰o -20o درجه مي باشد. که براي مثال هاي بررسي شده تئوري مرتبه اول اغتشاش براي سطوح پراکندگي به عقب ۱-۳ dB کمتر را نشان مي دهد و براي زواياي تابش ۲۰ درجه وقتي ارتفاع سطح زياد مي شود تئوري اغتشاش با نتايج معادله انتگرال منطبق است.