مقاله بررسي صحت روش نمونه برداري فاصله اي نزديک ترين فرد در جنگل هاي بلوط غرب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۳۲۳ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي صحت روش نمونه برداري فاصله اي نزديک ترين فرد در جنگل هاي بلوط غرب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش فاصله اي
مقاله نزديك ترين فرد
مقاله تراكم
مقاله تاج پوشش
مقاله صحت
مقاله جنگل هاي زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري رضاحسين
جناب آقای / سرکار خانم: زبيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نميرانيان منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: صفري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش نمونه برداري نزديك ترين فرد يکي از روش هاي نمونه برداري فاصله اي است که براي اندازه گيري تراکم (تعداد در واحد سطح) و تاج پوشش گياهان به کار مي رود. براي برآورد تراکم با اين روش روابط مختلفي ارايه شده است. در اين بررسي کاربرد اين روابط (با توجه به معيار صحت) به منظور برآورد تعداد در هکتار و درصد تاج پوشش درختان در جنگل هاي بلوط زاگرس در جنگل آموزشي، پژوهشي دانشگاه رازي کرمانشاه بررسي شد. در محدوده اي به مساحت ۵۰ هکتار كه قبلا در آن آماربرداري صددرصد انجام شده بود، ۵۰ نقطه نمونه برداري براي روش نمونه برداري فاصله اي نزديك ترين فرد به صورت منظم با شروع نقطه تصادفي برداشت شد و براي برآورد تعداد در هكتار از روابط مختلف مربوط به اين روش استفاده شد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که براي برآورد تعداد در هکتار درختان در جنگل مورد بررسي، با توجه به معيار صحت قابل قبول (صحت کمتر از ۱۰ درصد)، روابط ارايه شده توسط Morisita و Batcheler & Bell از بين روابط ارايه شده مناسب هستند و براي برآورد درصد تاج پوشش درختان هيچکدام از روابط ارايه شده مناسب نيست.