مقاله بررسي صحرايي روابط هيدروليکي و مورفولوژيکي در بازه پله-گوداب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي صحرايي روابط هيدروليکي و مورفولوژيکي در بازه پله-گوداب
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مورفولوژي
مقاله پله-گوداب
مقاله حوضه امامه
مقاله بازه پرشيب
مقاله مقاومت جريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده طباطبايي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه صورت گرفته در امتداد يکي از بازه هاي بالا دست حوضه امامه واقع در حوضه آبريز رودخانه جاجرود نشان دهنده يکسري ويژگي هاي خاص هيدروليکي و مورفولوژيکي است. طول بازه منتخب به منظور انجام مطالعات در حدود ۱۴۵ متر بوده که بر اساس طبقه بندي ارايه شده به وسيله مونتگومري و بافينگتون داراي مورفولوژي پله-گوداب مي باشد.
مطالعات نشان مي دهد که وجود پله در مسير رودخانه تاثير محسوسي بر الگوي جريان خواهد داشت. به بيان ديگر نتايج حاکي از آن است که در طيف جريان هاي کم تا زياد، ۴۰ تا تقريبا ۸۰ درصد از ضريب زبري کل مسير رودخانه ناشي از وجود عوارض پلکاني مانند است، همچنين باعث خواهد شد تا نيمرخ آب با وجود شيب زياد (بيش از ۱۰ درصد) به صورت رژيم زير بحراني باشد. از سوي ديگر، وجود انعطاف پذيري مورفولوژي رودخانه با شرايط هيدروليکي حاکم قابل مشاهده است. به گونه اي که مطالعات بازگو کننده اين موضوع است که با افزايش فاصله بين پله ها، عمق گود افتادگي در فاصله بين دو پله متوالي به منظور کاهش بيش تر انرژي آب افزايش خواهد يافت، همچنين مي توان به ذوزنقه اي شکل بودن گوداب ها در اين بازه اشاره نمود که ضلع عريض و پهن آن در ابتداي مسير آب و پاي پله قرار داشته و باعث به وجود آوردن حوضچه استغراق براي سقوط جت آب از بالاي پله به درون آن و رخداد جهش هيدروليکي مستغرق مي گردد.