مقاله بررسي صندوق قرض الحسنه مردمي احسان (طايفه ندري) شهرستان جوانرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان و آذر ۱۳۸۸ در تعاون از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي صندوق قرض الحسنه مردمي احسان (طايفه ندري) شهرستان جوانرود
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق قرض الحسنه احسان
مقاله طايفه ندري
مقاله جوانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رحمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي صندوق قرض الحسنه احسان (طايفه ندري) شهرستان جوانرود به عنوان الگويي از يک سازمان حمايت اجتماعي غير رسمي مردمي مي پردازد تا ماهيت رفتارهاي حمايتي و ياريگرانه گروهي و نيز عوامل و انگيزه هاي تشکيل اين صندوق و کارکردهاي آن مشخص شوند.
اين پژوهش يک مطالعه توصيفي است و اطلاعات برپايه اسناد موجود و مصاحبه با ۲۸ نفرازاعضاي فعال صندوق در فاصله ماه هاي فروردين تا تير ماه سال ۱۳۸۶ گردآوري و تحليل شده است.
نتايج مطالعه نشان مي دهد که متغيرهاي آگاهي واطمينان از مشکلات مردم و شرايط فقر و نيازمندي جامعه، اعتقاد به موثر بودن کمکها (وام) در رفع مشکلات اعضا، همبستگي و اتحاد، خويشاوندبودن و احساسات و عواطف بيشترين تاثير را در تشکيل اين سازمان غيررسمي دارند.