مقاله بررسي صيد و توده زنده ماهي در تالاب شادگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي صيد و توده زنده ماهي در تالاب شادگان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب شادگان
مقاله توده زنده
مقاله صيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سيداحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي صيد، توده زنده و توليد ماهي در تالاب شادگان از آبان ۸۶ تا مهر ۸۷ مورد بررسي قرار گرفت و شش ايستگاه استقرار صياد و نمونه برداري فصلي از تالاب شادگان شامل ماهشهر، رگبه، خروسي، کانال، عطيش و جاده آبادان به عنوان ايستگاه هاي نمونه برداري انتخاب گرديد. در اين مطالعه جهت تعيين توده زنده از روش تخليه اي و براي محاسبه تلاش صيادي و ميزان صيد تخليه شده به ازاي واحد تلاش از طريق سرکشي هاي تصادفي در هر ماه به محل هاي ثابت تخليه صيد استفاده گرديد. در فصول مختلف سال بيشترين ميزان توده زنده در فصل پاييز (۱۷٫۳۳۷ كيلوگرم بر هكتار) و کم ترين در فصل تابستان (۱۹٫۸۳ كيلوگرم بر هكتار) و ميانگين ميزان توده زنده در كل هور شادگان در طي يک سال ۵۷٫۱۹۷ كيلوگرم بر هكتار محاسبه گرديد. ماهي كپور معمولي بيشترين ميزان توده زنده (۶۳٫۵۲ كيلوگرم بر هكتار) و ماهي شيق کم ترين ميزان (۳۳٫۰ كيلوگرم بر هكتار) را به خود اختصاص مي دادند. تعداد صيادان فعال در تالاب شادگان در حدود ۲۳۷۰ نفر و بيشترين ميزان تلاش صيادي در ماه هاي بهمن، اسفند و فروردين بوده است. ميانگين ميزان صيد تخليه شده طي سال در حدود ۳۸۳۷ تن مي باشد كه بيشترين آن در اسفند ماه (۹۹۷ تن) محاسبه گرديد. همچنين ميزان توده زنده در تالاب شادگان حدود ۲۰ گرم بر متر مربع در سال بدست آمد.