مقاله بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک ناشي از آلودگيهاي کرمي در روده طيور بومي اطراف شهرستان اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک ناشي از آلودگيهاي کرمي در روده طيور بومي اطراف شهرستان اروميه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسكاريديا گالي
مقاله سوبولورا برومپتي
مقاله هتراكيس گاليناروم
مقاله آکانتوسفال
مقاله لنفوپلاسموسيتيک
مقاله هتروفيليک
مقاله رايه تينا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري مهران
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: مفخمي حنظله محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه بررسي ضايعات هيستوپاتولوژيک بوجود آمده در نتيجه آلودگيهاي کرمي موجود در طيور بومي اطراف شهرستان اروميه بوده که در طي آن ۲۰ قطعه مرغ بومي به صورت تصادفي مورد مطالعه قرار گرفتند که پس از يوتانايز کردن اين نمونه ها تمام قسمت هاي روده خارج گرديد. سپس موارد آلوده به انگل به آزمايشگاه انگل شناسي انتقال يافته و انگل هاي حاصله پس از ثبوت مورد شناسايي قرار گرفتند. در اين بررسي مشخص شد که ۱۰ مورد از اين تعداد طيور به انگل هاي مختلفي آلوده بودند که در ۶ مورد آلودگي به نماتود شامل آسكاريديا گالي، سوبولورا برومپتي و هتراكيس گاليناروم و در ۴ مورد آلودگي به سستود ديده شد. هيچ گونه آلودگي به ترماتود رويت نگرديد، مجموعا تعداد ۸ عدد رايه تينا بدست آمد و هيچ گونه آلودگي به آکانتوسفال مشاهده نشد. نمونه هايي از قسمتهاي مختلف روده پرندگان آلوده پس از قرار گرفتن در محلول فرمالين بافر ۱۰ % و ثبوت بافتي به آزمايشگاه پاتولوژي انتقال يافت و مورد رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين و بررسي ميکروسکوپيک قرار گرفت. در بررسي هيستوپاتولوژيک ۱ مورد پرخوني در بافت همبند سروزي (لايه خارجي) ديده شد. در تمام ۱۰ مورد ارتشاح سلولهاي آماسي در مخاط يافت شد که در ۹ مورد اين سلولها از نوع تک هسته اي (لنفوپلاسموسيتيک ) و در ۲ مورد هتروفيليک بودند. در ۳ مورد ريزش شديد سلولهاي ويلوس هاي روده و در ۱ مورد پرخوني در راس پرزها يافت شد. ديگر يافته ها شامل، نکروز در مخاط در ۱ مورد، هايپرپلازي مخاط و فيبروز در قسمتهایي ازمخاط در ۱ مورد ديگر بود.