مقاله بررسي ضرورت مديريت عملکرد و مباني نظري آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۸۹ در توسعه انساني پليس از صفحه ۱۲۳ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي ضرورت مديريت عملکرد و مباني نظري آن
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت عملکرد
مقاله نظريه يادگيري
مقاله نظريه انگيزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاندولا سريني واس آر.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت عملکرد فعاليتي يکپارچه است که هدفش تقويت و نهادينه کردن مديريت عملکرد به عنوان سيستم زيربنايي سازمان است. هم چنين، مديريت عملکرد فعاليت هدف گذاري، نظارت و کسب اهداف را بر عهده دارد. اين مقاله به نوعي درصدد است تا ضرورت و اهميت مديريت عملكرد و مباني نظري آن را تبيين نمايد. بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان در خصوص اهميت مديريت عملکرد اشاره نمود که اين مديريت مي خواهد از طريق برنامه ريزي نظامند و اجراي پيش ران ها، مداخله ها و راهبردهاي مديريت عملکرد، استعدادهاي انسان را به عملکرد تبديل نمايد، هم چنين به دنبال بهبود سطوح زيرين سازمان و تشديد مزيت رقابتي در محيط کسب و کار بسيار شتابان بوده و خواهان تامين نيازهاي منابع انساني به لحاظ شخصي و زندگي شغلي مي باشد. ديگر اين که زيربنايي نظريه مديريت عملکرد، نظريه هاي يادگيري و انگيزشي مي باشد.