مقاله بررسي عادات غذايي سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در رودخانه زرين گل، استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۷۰ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عادات غذايي سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در رودخانه زرين گل، استان گلستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سياه ماهي
مقاله عادات غذايي
مقاله نهر زرين گل علي آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني نصرآبادي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي مرادلو عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: ملايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياه ماهي از جمله ماهيان با رژيم غذايي گياه خواري است که به لحاظ دارا بودن رژيم غذايي خاص فاقد رقابت غذايي با ديگر گونه هاي ماهيان در بسياري از رودخانه ها و درياچه ها است. اين مطالعه در آبان ماه ۱۳۸۶ در رودخانه زرين گل كه از شاخه هاي رودخانه گرگان رود است، انجام شد. تعداد ۱۰۰ قطعه ماهي به وسيله دستگاه الكتروشوكر با قدرت ۱٫۷ كيلووات و جريان مستقيم و ولتاژ ۴۰۰-۳۰۰ ولت صيد شد. در بررسي رژيم غذايي ماهيان مشاهده گرديد كه از بين پريفيتون هاي خورده شده، شاخه كريزوفيتا داراي بالاترين درصد فراواني بود، به طوري كه بيش از ۹۷ درصد پريفيتون هاي يافت شده مربوط به اين شاخه بود. بقيه گروه ها مربوط به شاخه هاي ديگر كلروفيتا، سيانوفيتا و اوگلنوفيتا بودند. در مطالعه فون جانوري موجود در دستگاه گوارش با استفاده از درصدهاي فراواني و احتمالي بر اساس روش كاستلو، ديپترا به عنوان طعمه اصلي محسوب مي گردد. به نظر مي رسد سياه ماهي در نهر زرين گل بيشتر رژيم گياه خواري داشته باشد، اما گاهي از كف زيان و لارو حشرات آبزي نيز تغذيه مي كند.