مقاله بررسي عاملهاي ريسکي موثر بر بازده سهام شرکتهاي فعال در صنعت پتروشيمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عاملهاي ريسکي موثر بر بازده سهام شرکتهاي فعال در صنعت پتروشيمي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص بازار
مقاله شاخص صنعت
مقاله نظريه قيمت گذاري آربيتراژ
مقاله مازاد بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدري نادر
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان فر دلشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق عوامل ريسکي تاثير گذار بر مازاد بازده سهام شرکتهاي فعال در صنعت پتروشيمي را در دوره زماني ۱۳۸۶-۱۳۸۲ به صورت ماهانه مورد بررسي قرار مي دهد. با استفاده از مدل قيمت گذاري آربيتراژ، متغيرهاي مازاد بازده بازار، درصد تغييرات نرخ تسعير ارز، درصد تغييرات نرخ تورم و درصد تغييرات قيمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج آزمون فرضيه ها حاکي از اين بود که ضريب متغير مازاد بازده بازار از لحاظ آماري معني دار و چون مقدار عددي اين ضريب کمتر از يک است، اين صنعت داراي ريسک سيستماتيک کمتري نسبت به بازار مي باشد. ضريب درصد تغييرات قيمت نفت خام نيز چون از لحاظ آماري معني دار و داراي علامت مثبت است، داراي رابطه مستقيم با مازاد بازده صنعت پتروشيمي مي باشد. ضرايب ساير متغيرها از لحاظ آماري معني دار تشخيص داده نشدند.