مقاله بررسي عامل هاي اقتصادي – اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب: مطالعه موردي: شهرستان جم (شهرك توحيد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي اقتصادي – اجتماعي مرتبط با رضايتمندي زناشويي مهاجرين در مناطق نفت خيز جنوب: مطالعه موردي: شهرستان جم (شهرك توحيد)
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي زناشويي
مقاله سلامت روان
مقاله اجماع زوجين
مقاله رضايت از زندگي
مقاله وحدت زوجين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايمان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي ميزان رضايتمندي زناشويي مهاجرين مناطق نفت خيز و عامل هاي اقتصادي – اجتماعي موثر بر آن است. اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش و ابزار پرسشنامه انجام شده است. نمونه مورد مطالعه شامل زوج هاي مهاجر ساكن شهرك توحيد در شهرستان جم مي باشد كه تعداد ۳۰۰ نفر از آنها به گونه تصادفي انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه بيش تر خانواده هاي مهاجر را زوج هاي جوان تشكيل مي دهند. ميانگين فاصله سني زوجين ۷ سال است و درصد شايان توجهي از آنان (۴۰ درصد) با يكديگر نسبت فاميلي دارند. همچنين از بين استان هاي مهاجر فرست، استان بوشهر بالاترين تعداد مهاجر را به اين منطقه دارد. مهم ترين مشكل اين خانواده ها كمبود امكانات، بويژه امكانات رفاهي و آموزشي مي باشد. همچنين مهم ترين امتياز منطقه از ديد ساكنان، وجود امنيت و آرامش و نيز بودن اعضاي خانواده در كنار يكديگر است.
ساير يافته ها نيز نشان مي دهد كه ميزان رضايتمندي در بين افراد بومي، زنان خانه دار، افراد سالم، زوجيني كه با هم نسبت فاميلي دارند و مهاجرين اختياري، بيش تر از سايرين مي باشد. نتايج معادله رگرسيون نيز حاكي از اين است كه عامل هاي: دخالت خانواده، جنسيت، امكان تفريح مشترك، سطح تحصيلات، سلامت روان، رابطه با خانواده، سن و گروههاي دوستي، به ترتيب داراي اثرات تعيين كنندگي بر ميزان رضايتمندي زناشويي هستند و اين عامل ها روي هم رفته حدود ۴۷ درصد از تغييرات متغير وابسته را تبيين مي كنند.