مقاله بررسي عامل هاي موثر بر ايجاد انحصار در بازار داخلي پسته ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۵۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عامل هاي موثر بر ايجاد انحصار در بازار داخلي پسته ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار پسته
مقاله عامل هاي ايجاد کننده انحصار
مقاله مشکلات مالي
مقاله اعتماد
مقاله جو رواني
مقاله رابطه قيمت و کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عزت آبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت عامل هاي موثر بر ايجاد انحصار در هر بازاري از نيازهاي اساسي آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه جاري، ساختار انحصار در بازار داخلي پسته ايران مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، تعداد ۳۴۳ پرسشنامه مربوط به کشاورزان و ۲۵۲ پرسشنامه مربوط به تاجران از استان هاي کرمان، فارس، خراسان، تهران و يزد تکميل شد. نتايج نشان دادند که عامل هاي ايجاد کننده رفتار و پيامد انحصاري در بازار پسته ناشي از ۴ عامل مشکلات مالي، جو بي اعتمادي، جو رواني و دامنه گسترده کيفيت محصول پسته است. در پايان جهت نزديک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پيشنهاد شد، با افزايش کارآيي بازار مالي، دسترسي آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدينگي کافي و به موقع فراهم شود. همچنين، روش هاي افزايش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسي قرار گيرد. افزون بر اين، جهت کاهش تاثيرات سوء جو رواني، با طراحي يک سامانه کارآي اطلاع رساني، اطلاعات گوناگون در زمينه قيمت ها، عرضه و تقاضا، قوانين و سياست هاي دولت و … به موقع و فراگير در اختيار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهايت، با برآورد توابع پيشرفته هدانيک، رابطه قيمت و کيفيت در بازار پسته به گونه دقيق تخمين زده شود.