مقاله بررسي «عبارت فعلي » در دستور زبان فارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فنون ادبي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي «عبارت فعلي » در دستور زبان فارسي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستور زبان
مقاله فعل
مقاله ساخت
مقاله عبارت فعلي
مقاله متمم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآوران محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در زبان فارسي، فعل از جهات گوناگون تقسيم مي شود. تقسيم بندي بر مبناي ساخت و تعداد اجزاي تشكيل دهنده، يكي از مهمترين اقسام فعل است. دستور نويسان در اين باره دست كم به دو گونه فعل ساده و فعل مركب قائلند. برخي نيز اقسام بيشتري براي فعل برشمرده اند. عبارت فعلي گونه اي از فعل بر مبناي ساخت آن است كه دست كم از سه جزء تشكيل مي شود و معني واحدي دارد. در چند دهه اخير اين مجموعه فعلي، در برخي از دستورها عبارت فعلي ناميده شده، اما برخي آن را انكار يا در نامگذاري آن سكوت كرده اند.
در اين مقاله، پس از بررسي آراي صاحب نظران در باره تقسيم فعل، به تاريخچه نامگذاري عبارت فعلي، سابقه آن در متون قديم، ساخت و انـواع عبارت فعلي، كاربردهاي گوناگون آن و نيز تشابه و تفاوت عبارت فعلي با متمم پرداخته مي شود و سرانجام فهرستي نسبتا مفصل هم از عبارت هاي فعلي ارايه مي گردد.