مقاله بررسي عددي اثرات مکشي و دمشي جريان ثانوي در خنک کاري موانع مستطيلي با شار حرارتي ثابت مستقر در مجراي افقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۴۸ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي اثرات مکشي و دمشي جريان ثانوي در خنک کاري موانع مستطيلي با شار حرارتي ثابت مستقر در مجراي افقي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابجايي اجباري
مقاله افزايش انتقال حرارت
مقاله موانع مستطيلي
مقاله خنک کاري غير فعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علم قليلو امين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: شكوهمند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله بررسي عددي هيدروديناميک و انتقال حرارت جابجايي اجباري از موانع مستطيلي باشار حرارتي ثابت و با نسبت منظر کوچک مستقر در داخل کانال مستطيلي افقي با رژيم آشفته به روش خنک کاري غير فعال انجام شده است. هدف از اين مقاله کاربرد روش غير فعال براي افزايش نرخ انتقال حرارت از موانع مي باشد. هندسه مورد مطالعه در کار حاضر مشابه با خنک کاري اجزا الکترونيکي روي بوردها مي باشد. سه مانع مستطيلي طويل در کف کانال با فاصله مشخص از يکديگر قرار گرفته اند. گردابه هاي بين موانع سبب مقاومت گرمايي شده و نرخ انتقال حرارت را پايين مي آورد. لازم است اين مقاومت گرمايي به نحوي با بکار بردن روش هاي افزايش انتقال حرارت خنثي شود. ايجاد سوراخ بين موانع با توجه به فشار متفاوت آنها نسبت به فشار محيط سبب ايجاد جريان ثانوي شده که روش مناسبي براي کاهش اثرات تله گرمايي است. اين پديده در منطقه باز گردشي (گردابه اي) بدون هيچ مصرف انرژي خارجي اتفاي مي افتد که يک روش غير فعال است. شبيه سازي عددي به توسط حل معادلات اساسي ميدان هاي جريان سيال و معادله انرژي با روش حجم محدود به توسط نرم افزار Phoenics انجام شده است. نتايج عددي به دست آمده موافقت خوبي با نتايج تجربي بدست آمده توسط ساير محققان دارد. در اين مقاله جريان اصلي هوا در دو حالت مکش و دمش در کانال ايجاد مي شود. مقايسه بين اين دو حالت به خاطر رفتار متفاوت گراديان فشار روي پديده انتقال گرما انجام شده است. مقايسه در حالت هاي مختلف نشان مي دهد که معيار ارزيابي عملکردي روش بکار رفته کاملا وابسته به آرايش و موقعيت سوراخ ها مي باشد.