مقاله بررسي عددي تاثير مسيرهاي فشار دوخطي بر پرشدن گوشه قالب در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۷۷ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي تاثير مسيرهاي فشار دوخطي بر پرشدن گوشه قالب در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيدروفرمينگ لوله
مقاله مسير فشار داخلي
مقاله قالب جعبه اي شکل
مقاله روش اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لوح موسوي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ميثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پر شدن گوشه قالب در فرآيند هيدروفرمينگ، از مسايل بسيار مهم است. تعريف صحيح مسير فشار، يکي از پارامترهاي مهم در بهبود پرشدگي گوشه قالب به شمار مي رود. با اين حال به دليل پيچيدگي مساله، هنوز ارتباط بين مسير فشار با ميزان پرشدگي گوشه به خوبي مشخص نيست. در اين مقاله، تاثير مسيرهاي فشار دو خطي مختلف بر پر شدن گوشه قالب در فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل به صورت عددي و تجربي بررسي شده است. مسير فشار دو خطي، ساده ترين مسير فشار ممکن براي انجام فرآيند هيدروفرمينگ لوله در قالب جعبه اي شکل است. در اين حالت، فشار داخلي در ثانيه اول فرآيند (مرحله آب بندي) تا يک مقدار اوليه افزايش يافته و پس از انجام عمل آب بندي به تدريج تا رسيدن به فشار نهايي (فشار کاليبراسيون) بطور خطي افزايش مي يابد. نشان داده مي شود که براي مسيرهاي فشار دوخطي که فشار اوليه آنها کمتر از فشار تسليم باشد، يک چروکيدگي اوليه مفيد در گوشه بوجود مي آيد که باعث بهبود پرشدگي بيشتر قالب در گوشه هاي طولي قالب مي گردد، درحاليکه براي ساير مسيرها، در ابتداي فرآيند يک برجستگي محدب اتفاق مي افتد و به همين خاطر، جريان مواد به درون قالب کند شده و در نتيجه، گوشه قالب بطور نامناسب شکل مي گيرد.