مقاله بررسي عددي جريان غير دايم مغشوش با استفاده از مدل هاي k – e خطي و غيرخطي حول ايرفويل NACA0012 براي ايرفويل ساکن و تحت نوسان انتقالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نشريه پژوهشي مهندسي مكانيك ايران (فارسي) از صفحه ۴۰ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي جريان غير دايم مغشوش با استفاده از مدل هاي k – e خطي و غيرخطي حول ايرفويل NACA0012 براي ايرفويل ساکن و تحت نوسان انتقالي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برهم نهادن شبکه ها
مقاله مدلهاي اغتشاش
مقاله جدايي جريان
مقاله واماندگي
مقاله نقطه سکون
مقاله نوسان انتقالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وفايي رستمي محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، جريان تراکم ناپذير غيردايم، حول يک ايرفويل ساکن و نوساني در زواياي حمله مختلف، بصورت عددي شبيه سازي مي شود. در اين کار از روش برهم نهادن شبکه ها (Overset Grids) استفاده مي شود. با استفاده از مدلهاي اغتشاشي k – e خطي و غيرخطي، معادلات جريان بصورت دوبعدي و تراکم ناپذير بر مبناي روش حجم محدود حل مي شوند. مدل خطي در حوالي نقطه سکون و ابتداي لايه مرزي روي ايرفويل، اغتشاش بيش از حدي را پيش بيني مي کند. نتايج به دست آمده براي ايرفويل ساکن با نتايج تجربي و عددي موجود مقايسه شده و توافق نسبتا خوبي براي ضرايب برا، پسا، ضريب فشار و همچنين تعيين زاويه واماندگي به خصوص در مدل غير خطي وجود دارد. نتايج به دست آمده براي ايرفويل نوساني با نتايج عددي موجود مقايسه شده و توافق نسبتا خوبي براي ضرايب برآ و گشتاور وجود دارد. نتايج نشان مي دهند که دامنه نوسانات و فرکانس کاهش يافته تاثير زيادي بر ضرايب آيروديناميکي ايرفويل دارند. نوسان انتقالي، زاويه واماندگي را نيز به تاخير مي اندازد.