مقاله بررسي عددي شکست استوانه شياردار تحت اثر بار انفجار داخلي با استفاده از روش CLE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۵۷ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي شکست استوانه شياردار تحت اثر بار انفجار داخلي با استفاده از روش CLE
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي عددي
مقاله شکست استوانه
مقاله چيدمان شيار
مقاله بار انفجاري
مقاله LS-DYNA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبردوست جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هنگامي که ماده منفجره داخل پوسته استوانه اي منفجر مي شود، انرژي زيـادي به طور ناگهاني آزاد مي کند که سبب شکسته شدن پوسته به تکه هايي (ترکش هايي) با ابعاد و اندازه هاي مختلف مي شود. براي کنترل ابعاد و شکل ترکشها، روش هايي همچون ايجاد شيار بر سطح مخزن ماده منفجره ارايه شده است. عمق، راستا، شکل و فاصله بين شيارها از جمله عوامل موثر در کنترل شکست استوانه ها مي باشد. به منظور بررسي شکست با توجه به پيچيده بودن، پرهزينه و خطرناک بودن پديده انفجار، از شبيه سازي عددي استفاده شده است. در اين مقاله پس از بررسي شبيه سازي شکست استوانه تحت اثر بار انفجاري، به بررسي تاثير چندين چيدمان شيار با عمق هاي متفاوت در فرآيند ايجاد ترکش در استوانه ها پرداخته شده است. براي شبيه سازي عددي، از روش حل صريح و نرم افزار LS-DYNA استفاده شده است. نتايج تحليل ها نشان مي دهد که شيارهاي طولي، تاثير بسيار بيشتري نسبت به شيارهاي حلقوي در نحوه شکست استوانه شياردار دارد، به طوريکه فرآيند شکست عمدتا توسط شيارهاي طولي کنترل مي شود. همچنين شيارهايي که در خارج پوسته استوانه اي ايجاد مي شوند، کارآيي چنداني در کنترل شکست ندارند.