مقاله بررسي عددي و تجربي رفتار مدل هاي ابركشسان آميزه هاي لاستيكي زير بارهاي كششي و فشاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۲۷۳ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي عددي و تجربي رفتار مدل هاي ابركشسان آميزه هاي لاستيكي زير بارهاي كششي و فشاري
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستيك
مقاله روش اجزاي محدود
مقاله ابركشسان
مقاله مدل مارلو
مقاله شبكه بندي انطباقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي ميرحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين كار پژوهشي، كارايي پنج مدل مكانيكي ابركشسان شامل مدل هاي چند جمله اي مرتبه دوم، يه او (Yeoh)،‌ آرودا- بويس (Arruda-Boyce)،‌ اگدن (Ogden) سه جمله اي و مارلو (Marlow) بررسي و در پيش بيني رفتار يك آميزه لاستيكي با فرمول بندي عمومي زير بارهاي كششي و فشاري مورد سنجش عددي قرار گرفته است. بدين منظور، ابتدا آزمون هاي كششي و فشاري تك محوري روي آميزه لاستيكي مورد نظر انجام و پارامترهاي مدل هاي ياد شده به كمك برازش غيرخطي معين شده اند. به دنبال آن دو مدل اجزاي محدود سه بعدي و دوبعدي متقارن محوري به ترتيب براي شبيه سازي دو آ‍زمون كششي و فشاري ايجاد و همراه با مدل هاي يادشده تحليل غيرخطي شده اند. در اين مرحله، با محاسبه مقدار خطاي ناشي از نوع اجزاي انتخابي و نحوه شبكه سازي همراه با استفاده از روش انطباقي شبكه اجزاي محدود بهينه به دست آمده است. با رسم نمودارهاي محاسباتي نيرو بر حسب تغيير مكان و مقايسه آنها با داده هاي تجربي كارايي اين مدل ها مطالعه شده است. نتايج نشان مي دهد، اگرچه تمام مدل ها در مرحله برازش از خود انطباق خوبي با داده هاي تجربي نشان مي دهند، ولي در شرايط رفتار كششي و فشاري ميزان انطباق متفاوت است. نتيجه گيري نهايي بدين ترتيب حاصل شد كه مدل مكانيكي مارلو بهترين جواب را به دست مي دهد.