مقاله بررسي عدم توازن بين هزينه و درآمد خانوار در ا يران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي عدم توازن بين هزينه و درآمد خانوار در ا يران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توازن
مقاله هزينه و درآمد خانوار
مقاله طرح آمارگيري
مقاله تجزيه واريانس
مقاله روش دانکن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح محسن خاني زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي چهل سال که از اجراي طرح هزينه و درآمد خانوار در ايران مي گذرد، در تمامي اين سالها، متوسط درآمد خانوارها کمتر از هزينه بوده است. هرچند ممکن است در برخي  سالها به علت پاره اي از مشکلات اقتصادي، اين پديده قابل توجيه باشد، اما استمرار آن در يک دوره طولاني گوياي اين واقعيت است که اختلاف، ناشي از بحرانهاي اقتصادي موجود در سيکل هاي اقتصادي نيست؛ بلکه تداعي کننده کم پوششي طرح آمارگيري يا کم گويي درآمد در دسته خاصي از خانوارها است.
در اين مطالعه پس از بررسي و تحليل نتايج آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار در سالهاي ۸۰- ۱۳۷۶ مشخص شد که اين مشکل منحصر به يک دسته خاص از خانوارها نيست ، بنابراين براي رفع اين مشکل بايد پرسشهاي مربوط به بخش درآمد در پرسشنامه آمارگيري از هزينه و درآمد خانوار بگونه اي طراحي شود که پوشش بهتر درآمد حاصل شود.