مقاله بررسي عرفان شبلي با تکيه بر مبحث عشق و وحدت وجود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در عرفان اسلامي (اديان و عرفان) از صفحه ۴۳ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي عرفان شبلي با تکيه بر مبحث عشق و وحدت وجود
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبلي
مقاله سکر
مقاله عشق
مقاله عرفان
مقاله وحدت وجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيار مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابوبکر شبلي منسوب به «شبله» قريه اي از قراي اسروشنه از بلاد ماوراءالنهر بوده است، اما در بغداد بزرگ شد. وي از بزرگان طريقت در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم هجري است. از آن جا که اصلش ايراني بود و مدتي درايران از سوي حکومت وقت ماموريت داشت، به فلسفه و اخلاق ايراني، که وحدت وجود و عشق به حق و جوانمردي و شفقت به خلق بود، آشنايي داشت. اين اصالت مشرب او را بر آن داشت که ترک اعتبارات دنياي بي اعتبار کند و به طور کلي روي نياز به درگاه بي نياز آورد. استاد او در طريقت و عرفان جنيد بوده است. جنيد به صحو گرايش داشت، اما او روش استادش (صحو) را در پيش نگرفت و به عالم سکر و مستي روي آورد.