مقاله بررسي عفونتهاي باکتريال در معتادين تزريقي (IDU) بستري شده در بيمارستان بوعلي – قزوين ۱۳۸۶-۱۳۷۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي عفونتهاي باکتريال در معتادين تزريقي (IDU) بستري شده در بيمارستان بوعلي – قزوين ۱۳۸۶-۱۳۷۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتياد تزريقي
مقاله عفونت باکتريال
مقاله اتيولوژي
مقاله سندروم باليني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي برقي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده مينا
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علامي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سوء مصرف دارو و استفاده از مواد مخدر يک مساله جهاني براي سلامت است. در کشور ما %۱۶٫۲ معتادين  Injecting Drug User (IDU)هستند. عفونت يکي از جدي ترين عوارض اعتياد تزريقي  مي باشد. پاتوژن هاي باکتريال مي توانند عوارض تهديد کننده حيات در اين بيماران داشته باشد. سندرم هاي باليني مختلفي بواسطه عفونت در افرادIDU  رخ مي دهد. اين عفونت ها هم در بين معتادين و هم در جامعه مي توانند انتقال يابند. شناخت سندرم هاي باليني و عوامل اتيولوژيک اين عفونت ها که خود متاثر از شرايط اقتصادي و اجتماعي جوامع مي تواند باشد نقش مهمي در درمان و کنترل عفونت نزد افراد IDU دارد. هدف از اين بررسي تعيين سندرم هاي باليني و عوامل اتيولوژيک عفونت هاي باکتريال در معتادين تزريقي بستري شده در بيمارستان بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه بصورت توصيفي و گذشته نگر در حد فاصل سالهاي ۱۳۸۶-۱۳۷۷ به مدت ۱۰ سال انجام شده است. کليه بيماران IDU که به علت عفونت باکتريال در بيمارستان بوعلي قزوين بستري شده بودند وارد مطالعه شده اند. اطلاعات بيماران از پرونده بيمارستاني استخراج و با استفاده از آمار توصيفي مورد بررسي واقع شده است.
يافته ها: ۱۲۵ بيمارIDU  بعلت عفونت باکتريال در مدت ده سال بستري شده اند که شامل ۱۲۳ مرد و ۲ زن بودند. سندرم هاي باليني شايع عفونت هاي باکتريال شامل عفونت پوست و بافت نرم ۸۰ نفر (%۶۴)، ترومبوفلبيت عفوني ۱۲ نفر (%۹٫۶) و آرتريت عفوني ۶ نفر (%۴٫۸) بود. شايع ترين پاتوژن باکتريال استافيلوکوکوس اوروئوس ۲۱ مورد (%۵۲٫۵) وپسودوموناس ائروژينوزا ۵ مورد (%۱۲٫۵) بود. از گونه هاي استافيلوکوکوس اورئوس ۱۵ مورد MSSA و ۶ موردMRSA  بود.
نتيجه گيري: اعتياد تزريقي بويژه وقتي طولاني مدت باشد يک ريسک فاکتور مهم براي عفونت در
IBU ها مي باشد. عفونت هاي پوست و آبسه هاي بافت نرم يکي ازموربيديتي هاي مکرر و عوارض پرهزينه درIDU ها است.