مقاله بررسي عفونتهاي قارچي در بيماران سوانح سوختگي بيمارستان شفا در کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي عفونتهاي قارچي در بيماران سوانح سوختگي بيمارستان شفا در کرمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوختگي
مقاله عفونت قارچي و آسپرژيلوس فوميگاتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي آرتادخت
جناب آقای / سرکار خانم: امامي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عرب ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه جهت بررسي عفونت هاي قارچي در بيماران بستري شده در بخش سوانح سوختگي بيمارستان شفا در کرمان انجام گرفت. بيماران مورد بررسي شامل ۴۵ نفر مرد (۵۶٫۲۵%) و ۳۵ نفر زن (۴۳٫۷۵%) در سنين ۱ تا ۷۰ سال و داراي سوختگي درجه ۲ و ۳ بودند که به راه هاي گوناگون دچار سوختگي شده و در بخش بستري بودند. سطح سوختگي در ۵ مورد در حدود ۱۹-۱۰ درصد، در ۱۳ مورد ۲۹-۲۰ درصد، در ۹ مورد ۳۹-۳۰ درصد، در ۲۰ مورد ۴۹-۴۰ درصد، در ۸ مورد ۵۹-۵۰ درصد، در ۱۴ مورد ۶۹-۶۰ درصد، در ۳ مورد ۸۹-۸۰ درصد، در ۵ مورد ۹۹-۹۰ درصد بوده است. نمونه برداري و تکه برداري از ضايعات بيماران نشان داد که از ميان ۸۰ بيمار دچار سوختگي، ۲۷ نفر به عفونت قارچي مبتلا بودند که از اين ميان ۲۰ نفر (۷۴٫۰۷%) با پانسمان بسته و ۷ نفر (۲۵٫۹۳%) فاقد آن بودند. قارچ هاي جدا شده از اين بيماران پني سيليوم ۷ مورد (۲۵٫۹%)، آسپرژيلوس فوميگاتوس ۱۱ مورد (۴۰٫۸%)، آسپرژيلوس نيجر ۶ مورد (۲۲٫۲%) و کانديدا آلبيکنس ۳ مورد (۱۱٫۱%) گزارش شد. گروه سني ۲۰ تا ۲۹ سال بيشترين موارد ابتلا به عفونت قارچي را داشتند.