مقاله بررسي عفونت همزمان هليکوباکتر پيلوري در کودکان و والدين آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي عفونت همزمان هليکوباکتر پيلوري در کودکان و والدين آنها
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليکوباکترپيلوري
مقاله انتقال
مقاله والدين
مقاله کودک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي نيره
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري جاويد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: هليکوباکترپيلوري عمدتا در دوران کودکي کسب مي شود اين باکتري در نيمي از مردم جهان کلونيزه شده است و افزايش عمق دانش بشري در مورد راههاي انتقال اين ارگانيسم مي تواند اطلاعات مهمي را در استراتژي هاي مداخله اي آينده در اختيار قرار دهد. هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين عفونت هليکوباکترپيلوري در کودکان و والدين آنها مي باشد. روش بررسي: ۱۱۶ کودک (ميانگين سني ۸٫۳۸±۳٫۲۱) سال و والدين آنها تحت ارزيابي قرار گرفتند. کودکاني که با شکايات مختلفي چون درد مزمن شکمي، تهوع و استفراغ هاي مکرر، سوء هاضمه و اسهال مزمن و… به بخش آندوسکوپي بيمارستان کودکان تبريز مراجعه نموده بودند با آندوسکوپي دستگاه گوارش فوقاني و بيوپسي بافت و والدينشان به روش سرولوژي (بررسي آنتي بادي اختصاصي عليه HP) ارزيابي شدند بعلاوه والدين پرسش نامه استانداردي را نيز با راهنمايي سوال کننده تکميل نمودند.
يافته ها: در طي اين مطالعه ۱۱۶ کودک و والدين آنها مورد بررسي قرار گرفتند. شيوع عفونت هليکوباکترپيلوري در کودکان مورد مطالعه ۶۰٫۳ درصد بود. همچنين ۵۷٫۸ درصد از مادران و ۳۷٫۹ درصد از پدران از نظر سرولوژي هليکوباکترپيلوري مثبت بودند. در اين مطالعه ارتباط آماري قوي بين سرولوژي مادر و ابتلاي کودک به عفونت هليکوباکترپيلوري بدست آمد (P=0.03). ميانگين سني کودکان مبتلا به هليکوباکترپيلوري از نظر آماري به طور معني داري بيشتر از موارد غيرمبتلا بود (P=0.006). بين محل استراحت کودک (P=0.42) و امکانات محل زندگي کودک (P=0.0) آب لوله کشي، نحوه دفع زباله و استفاده از يخچال و…) و ارتباط آن با وجود هليکوباکترپيلوري در کودک رابطه معني داري بدست نيامد.
نتيجه گيري: اين بررسي نشان داد که ابتلاي والدين مخصوصا مادر به هليکوباکترپيلوري نقش کليدي در انتقال عفونت به کودک دارد. افزايش سن به علت افزايش تماس هاي محيطي احتمال ابتلا به عفونت هليکوباکترپيلوري را افزايش مي دهد.