مقاله بررسي علايم باليني و ريسک فاکتورهاي ابتلا به سرطان تخمدان در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهيد اکبرآبادي و حضرت رسول (ص) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۱۲ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علايم باليني و ريسک فاکتورهاي ابتلا به سرطان تخمدان در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي شهيد اکبرآبادي و حضرت رسول (ص) تهران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان تخمدان
مقاله مورتاليتي
مقاله علايم
مقاله ريسک فاکتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واسعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: متين سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سرطان تخمدان، شايعترين بدخيمي کشنده دستگاه ژنيکولوژيک ميباشد. بررسي ها نشان داده که تشخيص بيماري در مراحل ابتدايي، ميتواند مورتاليتي ناشي از آن را به ميزان ۵۰% کاهش دهد. لذا شناخت علايم اوليه و ريسک فاکتورهاي کانسر تخمدان ميتواند در تشخيص سريعتر و کاهش مرگ و مير ناشي از اين بيماري موثر باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفي – تحليلي بوده و به صورت Case Control بر روي ۸۹ بيمار مبتلا به کانسر تخمدان و ۸۹ نفر به عنوان گروه کنترل انجام شده است. يافته ها بين دو گروه مقايسه شدند و با استفاده از نرم افزار آماري ۱۶ Spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: شيوع کانسر تخمدان در اين مطالعه ۰٫۶۷% بود. ۲۰٫۸% افراد گروه مبتلا داراي سابقه نازايي يا نولي پاريتي بودند که ايجاد کانسر تخمدان در اين گروه بيشتر از سايرين بود (P=0.03). مشخص شد که مصرف ضد بارداري خوراکي نقش بازدارندگي در ابتلا به کانسر تخمدان دارد (P<0.01). همچنين بين وجود سابقه کانسر پستان در خانواده، با ايجاد سرطان تخمدان در فرد رابطه معنادار وجود دارد (P<0.01). مهمترين علايم بيماران حين مراجعه عبارتند از: احساس توده شکمي يا لگني به همراه درد يا احساس پري شکم، مشکلات گوارشي، نازايي و خونريزي غير معمول رحمي.
بحث و نتيجه گيري: در افراد با علايم احساس توده شکمي يا لگني به همراه درد يا احساس پري شکم، مشکلات نازايي و خونريزي غير معمول رحمي که ريسک فاکتورهاي زمينهاي مانند نازايي يا نولي پاريتي، مصرف داروهاي ضد بارداري خوراکي، سابقه کانسر پستان در خانواده ميباشند لزوم انجام بررسي جهت رد کردن کانسر تخمدان مورد تاکيد ميباشد.