مقاله بررسي علايم غيراختصاصي در ريفلاکس مري: مطالعه مبتني بر جمعيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانش و تندرستي از صفحه ۱۰ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي علايم غيراختصاصي در ريفلاکس مري: مطالعه مبتني بر جمعيت
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علايم غيراختصاصي
مقاله ريفلاکس مري
مقاله تنگي نفس
مقاله سرفه
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي دهكردي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسينقلي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: غفارنژاد فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زالي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ريفلاکس مري يک اختلال شايع دستگاه گوارش در سراسر جهان است. برخي از افراد مبتلا به ريفلاکس مري علامتي نداشته و يا داراي علايم غيراختصاصي مي باشند. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني علايم غيراختصاصي و ارتباط آن با بيماري ريفلاکس مري مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي و مبتني بر جمعيت، بر روي ۷۸۲ نفر که به صورت تصادفي ساده از ۲ شهر فيروزکوه و دماوند در شمال استان تهران انتخاب شده بودند، طرح ريزي و اجرا شده است. ارتباط ميان علايم غيراختصاصي و ريفلاکس با استفاده از آزمون کاي – اسکوئر مورد ارزيابي قرار گرفت و نسبت شانس با حدود اطمينان %۹۵ براي هر يک از علايم محاسبه گرديد.
نتايج: در اين مطالعه ۲۲۸ نفر (%۲۹٫۲) مبتلا به ريفلاکس مري تشخيص داده شدند که شايع ترين علامت غيراختصاصي در افراد تحت مطالعه، درد شکمي بود که به طور واضحي در خانم ها بيش تر مشاهده شد. احساس بغض در گلو، سرفه و تنگي نفس و بوي بد دهان از ديگر علايمي بودند که ارتباط مستقيمي با ريفلاکس داشتند. ارتباط معناداري ميان سن و وجود علايم غير اختصاصي ريفلاکس مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: به طور خلاصه، اين مطالعه نشان داد که علايم غيراختصاصي ريفلاکس مري شايع بوده و ارتباط قوي با وجود اين بيماري دارد، بنابراين توجه به اين علايم در فرآيند تشخيص بيماري ريفلاکس مري، ضروري به نظر مي رسد.