مقاله بررسي علل اختلاف آراي فقها در رويکرد به اخبار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فقه و اصول (مطالعات اسلامي) از صفحه ۸۱ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي علل اختلاف آراي فقها در رويکرد به اخبار
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنت
مقاله تعارض
مقاله سند روايت
مقاله جهت صدور روايت
مقاله دلالت روايت
مقاله مفهوم روايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن پوري عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: موحدي عظيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختلاف آراي فقها امري است که در فقه کاملا ملموس و مشهود است. اين اختلاف نظرات مي تواند معلول علل مختلي باشد. از جمله: اختلاف در تقسيم بندي اخبار که شامل اختلاف نظر اخباريون و اصوليون مي شود. يا تعارض اخبار و راه هاي علاج آنها که تعارض خود مي تواند دلايل و عوامل متعددي داشته باشد. عواملي مانند پيش فرض هاي فقيه در مراجعه به منابع فقه و يا دامنه اطلاع او از موضوعات احکام نيز مي تواند از علل اختلاف آراي فقها باشد. همچنين سند يک روايت نيز از نظر فقيه مي تواند مقبول يا مردود باشد که خود در تصميم گيري فقيه نقش عمده دارد. دلايل ديگري نيز در اختلاف آراي فقها در رويکرد به اخبار نقش اساسي دارد که در اين جستارمورد بررسي قرار مي گيرد.