مقاله بررسي علل ايکتر منجر به تعويض خون در نوزادان متولد شده در بيمارستان ميلاد تهران از سال ۸۶-۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران از صفحه ۳۶ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علل ايکتر منجر به تعويض خون در نوزادان متولد شده در بيمارستان ميلاد تهران از سال ۸۶-۸۱
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد
مقاله بيلي روبين
مقاله ايكتر
مقاله تعويض خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدسعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عرب حسيني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: فريدنيک يلدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ايكتر از اختلالات شايع دوران نوزادي است كه از افزايش رسوب بيلي روبين در بافت هاي مختلف مانند پوست اتفاق مي افتد. افزايش بيش از حد بيلي روبين خطر رسوب در مغز و خطر ايجاد انسفالوپاتي و كرنيكتروس را به همراه دارد. براي كاهش بيلي روبين از اقدامات درماني متعددي بهره گرفته مي شود كه يكي از مهم ترين آنها به خصوص در مواقع اورژانس تعويض خون مي باشد. در اين مطالعه كوشش شده است كه علل منجر به تعويض خون را بيابيم.
روش کار: اين مطالعه كه يك مطالعه تحليلي- توصيفي مي باشد از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۶ در بيمارستان ميلاد تهران به صورت گذشته نگر (از طريق پرونده هاي بيماران) و آينده نگر (۱۳۸۵-۱۳۸۶) انجام شده است. يافته ها در پرسشنامه اي كه بدين منظور تهيه شده بود تكميل گرديد و سپس از طريق نرم افزار spss يافته ها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: تعداد كل نوزاد مورد مطالعه ۴۸ نوزاد بودند كه از اين تعداد ۵۰% مذكر و ۵۰% مونث بودند. حدود ۷۷% نوزادان ترم و حدود ۲۳% پره ترم بودند. اكثر نوزادان كه تجت تعويض خون قرار گرفتند داراي retic پايين بودند. بيشتر تعويض خون ها در سن ۸-۶ روزگي انجام شده بود. در ۲۴% موارد علل خاصي براي ايكتر يافت نشد (علل un known) ناسازگاري ABO به صورت overall شايع ترين علل تعويض خون بود.
نتيجه گيري: ناسازگاري ABO به صورت overall شايع ترين علل تعويض خون بود. به همين علت در بدو تولد بايستي توجه مضاعفي به ناسازگاري هاي خوني و هموليز داشت و مد نظر داشت كه در اين مواقع ممكن است بيلي روبين به طور ناگهاني افزايش يابد. در اين مطالعه هيچ تست كومبس مثبتي ديده نشد و تست كومبس تحت اين وضعيت ارزش چنداني ندارد.