مقاله بررسي علل تصادف هاي فوتي بزرگراه ها (مطالعه موردي: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۷۱ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي علل تصادف هاي فوتي بزرگراه ها (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بزرگراه
مقاله تصادف هاي فوتي
مقاله فرم تصادف ها
مقاله راهنمايي و رانندگي
مقاله اختلاف وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات حسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصادف هاي ترافيکي يکي از عوامل بسيار مهم مرگ و مير و صدمات جاني و مالي بوده و آثارسنگين اجتماعي فرهنگي و اقتصادي آن، جوامع بشري را به شدت تحت تاثير قرار داده است. در کشور ما نيز اين مساله به صورت يک معضل و مشکل درآمده است به گونه اي که ايران به لحاظ تصادف ها و سوانح جاده اي و ترافيکي به عنوان يکي از کشورهاي داراي بيشترين موارد تصادف و مرگ و مير ناشي از آن معرفي شده است. با توجه به اين که بزرگراه هاي شهري سهم بسزايي از تردد و سفرهاي شهري را به خود اختصاص مي دهند، لذا در اين تحقيق علل تصادف هاي فوتي بزرگراه هاي شهر اصفهان در سال ۸۶ مورد بررسي قرار گرفته است.
مطالعه حاضر به صورت مقطعي بر روي کليه تصادف هاي منجر به فوت بزرگراه هاي شهر اصفهان در سال ۱۳۸۶ که توسط پليس راهنمايي و رانندگي ثبت شده بود انجام شده است. همچنين با بررسي فرم هاي تصادف ها و با استفاده از تحليل هاي آماري، پارامترهاي تاثيرگذار در وقوع تصادف هاي فوتي شناسايي شده و رابطه ميان اين پارامترها با تصادف هاي فوتي بيان مي شود.
اين تحقيق نشان داد که اکثر تصادف هاي فوتي در بزرگراه هاي مورد مطالعه زماني اتفاق مي افتد که اختلاف جرم وسايل درگير در تصادف زياد مي باشد. علاوه بر اين ميزان تصادف ها در نيمه دوم سال بيش از نيمه اول سال مي باشد.