مقاله بررسي علل توقف نفتكش ها در انبارهاي نفت با استفاده از تكنيك شبيه سازي رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسي علل توقف نفتكش ها در انبارهاي نفت با استفاده از تكنيك شبيه سازي رياضي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انبار فرآورده هاي نفتي
مقاله بازوي بارگيري
مقاله نفتكش
مقاله شبكه صف
مقاله شبيه سازي كامپيوتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهانقي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: گلچين پور مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مسايل مهم كه در زمينه عمليات بارگيري فرآورده هاي نفتي در انبارهاي نفت مطرح است و پديده اي نامطلوب به شمار مي رود، معطلي نفتكش ها قبل از ورود به انبار است. تخصيص مناسب و صحيح منابع، از اهداف اصلي بيش تر انبارهاي نفت دنيا است. در اين مقاله، به منظور دست يابي به نتايج كمي براي تجزيه و تحليل سيستم عملكرد انبار نفت شمال غرب تهران‌، اقدام به طراحي مدل صف انبار با سرويس هاي متوالي گرديده است. با توجه به شرايط شبكه هاي جكسوني، اين شبكه ها نمي توانند در بردارنده تمامي شرايط سيستم انبار باشند. بنابراين نسبت به شبيه سازي اين سيستم، اقدام شده است. نتايج اعتبار سنجي خوبي در مقايسه با مقياس هاي سيستم واقعي به دست آمده است. در نهايت با مقايسه نتايج مدل شبيه سازي با واقعيت مشخص شد كه تغيير تركيب بازوهاي بارگيري يا افزايش ظرفيت برخي ايستگاه هاي انبار در پايين آوردن زمان هاي انتظار نفتكش ها نقش اساسي دارند. آناليز حساسيت هاي مختلفي براي مطالعه اثر تركيب هاي مختلف بازوهاي بارگيري بر افزايش زمان انتظار نفتكش ها انجام گرفته است. در اين مقاله، نتايج حاصل از آناليز حساسيت به طور خلاصه آورده شده است.